OTÁZKY

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale nejdou NIKAM.“
Jan Amos Komenský

Škola šermu s názvem „Poslední Argument“ oficiálně vznikla v lednu 2018, ale svou činnost započala již v roce 2016.

Poslední Argument není jen název školy, jde o myšlenku, která provází, doufáme veškerá bojová umění. Cílem bojového umění není agrese a násilí,
ale poznání a seberozvoj.
Šerm je součástí naší životní cesty. Životem nás provází a neustále nás vede k sebezdokonalování těla, mysli i ducha. Vede nás k pokoře, porozumění a učí nás chápat sílu myšlenky a význam našich rozhodnutí, našeho jednání a následků.

– šerm je náš životní směr a Cesta meče je pro nás víc, než jen dovednost.
– na nic si nehrajeme a všichni jsme si rovni.
– nejsme sloupy u cest, my se neustále vyvíjíme a jdeme vpřed.
– věnujeme důraz na individualitu fyzických, psychických a psychologických předpokladů studenta.
– naučíme vás to co známe, nikoli básničku.
– naší prioritou není podnikatelský záměr.
– máme vlastní výukové materiály a sedmi úrovňový systém vyspělosti studenta.
– při výuce uplatňujeme individuální přístup, který se inspiruje moderní pedagogikou, přesněji rámcovým vzdělávacím programem (RVP).

Co je HEMA?

HEMA je zkratka z angl. or. Historical European Martial Arts. V českém překladu jde o Historická evropská bojová umění, která spojuje lidi, školy i spolky napříč světem, zabývající se různým historickým bojovým uměním.

Zejména jde o reinkarnaci evropského bojového umění z desítek historických manuálů, které se různě překládají a interpretují. Naše škola a turnaj se zaměřuje na umění s dlouhým mečem, seberozvoj studentů a studium mistrů J.Lichtenauer, který je považován za prvního z mistrů. Mistr Lichtenauer však po sobě zanechal jen báseň o šermířské nauce, tzv. Zedel. Dalšími z velkých jmen historie jsou J.Meyer, P.H.Mair, Fiore dei Liberi a další.

Nejstarším a asi nejvýznamnějším dílem o dlouhém meči je publikace s označením HS3227a z první poloviny 15. století. Dílo nese chybný název Kodex Döbringer, který nešťastně zavedli překladatelé při své chybné interpretaci. Mistr Döbringer byl pouze jedním z mnoha autorů, nikoli jediný. HS 3227a však pojednává o umění mistra Lichtenauera a autoři tohoto díla, nejspíš samotní studenti mistra Lichtenauera, rozvádějí Zedel do konkrétního srozumitelného umění.

HEMA turnaj?

je sportovně historický úpolový sport, ve kterém soutěžící porovnávají své zkušenosti a dovednosti. Turnaj se podobá sportovnímu olympijskému šermu. Samotný turnaj probíhá ve dvou fázích, skupinové a eliminační.

  1. Skupinová fáze
    Soutěžící jsou rozděleni do skupin nejčastěji po 6 až 7 soutěžících. Ve skupině pak každý s každým svádí duel, tj. zápas na planši o rozměrech 6×9 metrů. Ti nejlepší se probojují do eliminační fáze, kam postupuje většinou 50-75% soutěžících.
  1. Eliminační fáze
    Eliminační fáze je částí turnaje, kde se postaví běžný pavouk a soutěžící v každém duelu, tj. zápase bojují o postup do dalšího kola až k medailovým pozicím.

Kategorie
Nejčastější a nejžádanější kategorií HEMA turnajů je „dlouhý meč smíšené / longsword OPEN“ (též se užívá označení longsword MIXED), což znamená muži i ženy.
Turnaje se otevírají v této kategorii většinou pro 63 soutěžících, z toho bývají nanejvýš 3 ženy.
Ženy mají svou vlastní kategorii „dlouhý meč ženy / longsword woman
Na našem turnaji otevíráme pouze dvě kategorie. Dlouhý meč smíšené a ženy.
(Na HEMA turnajích se též vyskytují kategorie Meč a pěstní štítek, Meč a štít, Rapír a dýka, Rapír, Šavle, Tesák.)

Pravidla duelu, tj. zápasu
Soutěžící dle pravidel svádí souboj, který řídí rozhodčí, asistent rozhodčího a časoměřič se zapisovatelem bodů. Zápas se skládá z několika střetů, které jsou řízeny rozhodčím povely „VPŘED a STÁT“. V jednom střetu může dojít k více výměnám, ovšem získat lze pouze jeden bod. Bod získá soutěžící tak, že zasáhne svého soka svou zbraní do platného povrchu mezi povely „VPŘED a STÁT“. Vyhrává ten ze soutěžících, který získá dříve stanovený počet bodů. Nejčastěji pro skupinovou fázi 5 bodů a eliminační fázi 7 bodů.
Pravidla turnajů usilují o podobu historického duelu, tj. boží soudu nebo soudního sporu, kdy dva šermíři beze zbroje sváděli duel k zajištění božího práva.
Abychom se nezranili používáme moderní ochranné pomůcky podobně jako ve sportovním olympijském šermu. Jedná se zejména o tréninkový meč federschwert, šermířskou masku s atestem 1600N, speciální rukavice, šermířský kabátec a kalhoty, vč. ochrany loktů, kolen, holení, hrtanu a intimních partií.

Nejlepší z nejlepších
Výsledky z turnajů jsou evidovány na HEMA ratings, kde se v kategorii dlouhý meč OPEN, eviduje více než 6500 šermířů.
Jedním z nejlepších šermířů světa, ne-li tím nejlepším, je Martin Fabián (Bratislavský šermiarsky cech). Se svými více než 200 zápasy drží neuvěřitelnou bilanci 197 výher proti 13 prohrám v kategorii dlouhý meč open, není ve světě lepšího. Martin se svou firmou Sigi Forge vyrábí skvělé tréninkové meče a sponzoruje i náš turnaj.
Českým nejlepším šermířem je Zdeněk Brýdl (Brněnští fechteři), který si zaslouží se svými 143 výhrami proti 30 prohrám v kategorii dlouhý meč open, titul Mistra České republiky 2022, který vybojoval na MČR v Pardubicích. Drží 13.příčku ve světě.
Čeští a Slovenští HEMA šermíři patří dle našeho názoru k nejlepších ve světě a když vyjedou na zahraniční turnaje přivážejí cenné kovy a obsazují přední příčky. Češi i Slováci drží v TOP200 dle HEMA ratings více než 20 příček.

https://www.posledniargument.com/hema-turnaj/

Zpětná vazba z minulého ročníku…
První ročník našeho turnaje se velmi povedl a sklidil nečekané pozitivní ohlasy. Troufám si tvrdit, že se jednalo o prestižní mezinárodní turnaj v kategorii sportovní HEMA. Díky naší dobré práci jsme si vysloužili i přizvání ke spolupráci na organizaci Mistrovství České republiky HEMA v roce 2023 a od některých soutěžících označení nejlepší dosavadní český turnaj.
Soutěžícím jsme zajistili skvělé prostory se zázemím, harmonogram, který jsme splnili s předstihem, hodnotné ceny včetně originálních medailí a zejména tým organizátorů z vlastních řad, který zajistil svým profesionálním nasazením realizaci turnaje.

*** video z 1.ročníku našeho turnaje.
https://youtu.be/ROsiQMpYWso

Bojový šerm vyučovaný podle nás je bojové umění s mečem v 21.století. Usilujeme o co nejvěrnější reálný boj s vážností, nebezpečím a pocity s ním spojenými, ale je to stále šerm.

Hlavní znaky u nás.
– Rozhodnutí, jednání, následek
– Psychická odolnost
– Funkční techniky

Jindřich Tichý ml.
dosažená úroveň: 9. LEKTOR

– Jindřich Tichý nar. 1989, je lektor v P.A. s dosaženou 8.úrovní – Věrnost
– od roku 1996 šerm mečem (učitel Jindřich Tichý st.)
– od roku 2007-2010 aktivně semináře boj chladnými zbraněmi, scénika a bitvy
– od roku 2011-2015 lektor ve škole šermu Královské družiny (supervize Jindřich Tichý st.)
– od roku 2016 učitelem P.A.
– od roku 2020 HEMA turnaje
– další bojová umění
– od roku 1996 Karate Shotokan
– od roku 2004-2009 Jiyu kumite (volný souboj a sparring)
– učitelé zejména J.Petrůj, P.Zika a mistři zejména V.Dobrušský, K.Rakovský, K.Strnad
– rekreačně
– od roku 2001 rekreačně box, Wing Tsun, Judo a Aikido.
– od roku 2018 šerm nožem, zápas a lukostřelba, Zenová technika, technika seku – tj. tnutí

„Má Cesta“


Jakub Vlasák
dosažená úroveň: 6. STARŠÍ STUDENT

– Jakub Vlasák, nar.1987, je asistent lektor v P.A. s dosaženou 6.úrovní – Uvědomění
– od roku 2010 šerm mečem (učitel J. Tichý ml. a J. Tichý st.)
– od roku 2011 student ve škole šermu Královské družiny
– od roku 2016 spoluzakladatel a student P.A.
– od roku 2021 asistent lektora v P.A.

Šerm je bezpečný do té míry, kdy student má zájem se učit, je pozorný a soustředěný. V šermu se vyskytují některá poranění způsobená neodborným nebo neopatrným tréninkem. K tomu jsme připravili článek, který si můžete přečíst na tomto odkazu.

U nás naleznete naši výuku, která je inspirována reenactmentem.
V P.A. se inspirujeme převážně podle mistrů Johannese Lichtenauera, Joachima Meyera, P. H. Mair a dalších.
Ovšem neprezentujeme se podle žádného z mistrů, protože využíváme již existující překlady hausbuchů, nestudovali jsme konkrétní mistry v žádné z moderních škol a netroufáme si tvrdit, že předáváme správně původní myšlenky oněch mistrů.

vybrané šermířské pojmy

Šerm je stejně rozmanitý jako jiné sporty a bojová umění. Záleží samozřejmě na směru, kterým se vydáte.

Základním minimálním vybavením u nás je
– dlouhý meč 3 – 10.000,- Kč (můžete rovnou pořídit feder)
– rukavice kožené, ale postačí i pracovní cca 150 – 1.000,- Kč
– autolékárnička dovybavená obinadlem, mastí na naraženiny, práškem na teplotu, hroznovým cukrem

Více o výběru meče naleznete zde. (S výběrem vám rádi poradíme a dáme Vám možnost ozkoušet několik tipů mečů.)

časem budete potřebovat
– šermířská masku na HEMA s povlakem 5 – 6.000,- Kč
– feder 4 – 10.000,- Kč
– rukavice 1.500 – 6.000,- Kč

  • Přijmeme zdravé a plnoleté studenty a dorost se souhlasem rodičů.
  • Vyžadujeme zájem, aktivitu a platební morálku.
  • Odmítáme lži, drogy a nečestnost.
Projekt 4 -2022 – Knihy o šermu a historii

https://youtu.be/KhVJeD-Sts4

pROJEKT 3a – 2022 – HEMA TOURNAMENT Pražský argument

https://youtu.be/ROsiQMpYWso

ProJEKT 3 -2021 – péče o meč

https://youtu.be/aNPMOMPWqVI

Projekt 2 – 2020 – naše meče

https://youtu.be/c-L87AIEPXw

Projekt 1 – 2019 – promo

https://youtu.be/rcZFaYCFa8U

O výcviku

Fyzická příprava
– pružnost, síla, dynamika, kondice, bezpečnost
Práce nohou a práce s prostorem
– posun, odsun, krok, krok vzad, překrok, odkrok, úkrok, zákrok, výpad
Energie meč
– seznámení se s mečem a jeho energií
Základní střeh
– základní střeh ve střední linii těla
Základní defensivní pozice
– prosté kryty – pozice 1-8 v těžišti
Základní útoky
– přímý útok, tj, útok vedený od nápřahu k odkrytí po jedné dráze
– bod a plné seky dlouhým ostřím (po horizontální, vertikální a šikmé ose)

Základní taktika
– přišermování ohrožením
Základní psychická odolnost (základní volný šerm)

– schopnost krýt přímé útoky s návratem do střehu
Tempo NACH
– reakce PO akci soupeře

Základy cítění
– zavázání přímého útoku, přijetí útoku po čepeli
– vzdálenost a reakční doba

Základní ofenzivní pozice
– pozice 1-10, kryt se stává ohrožujícím útokem
Variace pozic pro střehy
– střehy v nápřahu, ve výzvě a v zákrytu
Rozšířený útok
– nepřímý útok, tj. útok není k odkrytí veden po jedné dráze
– seky tlačené, švihové, povolené, vystřené (vystřelené)
Přidaná technika
– povol, smyk, odsmyk, odsek, vyseknutí
Pokročilá taktika
– přišermování přes vazbu
Pokročilá psychická odolnost (pokročilý volný šerm)
schopnost řešit protiútok soupeře a následovat soupeře
Tempo INDES
– reakce V akci se soupeřem

Cítění
– samostatné vyhodnocení měkký / tvrdý
Rozšířený útok
– zdvojování útoků
– útoky krátkým ostřím a údery hlavicí a příčkou

Přidaná technika
– odraz, sraz, obíhání, přenosy, lákání (blufování)
Pokročilá taktika
– přišermování vylákáním (záludy)
Pokročilá psychická odolnost (pokročilý volný šerm)
schopnost udržet si iniciativu, zdvojovat útoky a udržet tempo (rychlost)
Tempo VOR
– reakce PŘED
akcí soupeře

Práce s těžištěm a rotací trupu
– otevřený / zavřený bok v technikách a působení těžiště
Práce s dechem
– kime a brániční dýchání
Taktika
– předstírání a příprava
Plnohodnotný útok

– následování a první útok (nachschlag / vorschlag)

Charaktery boje
– Aktivní defensivní / aktivní ofenzivní
Plnohodnotná psychická odolnost (plnohodnotný volný šerm)
schopnost volně šermovat se svými soupeři

Řetězený útok
– udržení iniciativy
a tlaku na soupeře
Strategie
– vyhodnocování soupeře a okolí před bojem
Řešení přidané techniky
– řešení povolů, smyků, odsmyků, odseků, vyseknutí, odrazů, srazů, obíhání, přenosů, lákání
Charaktery boje
– Pasivní defensivní / pasivní ofenzivní
Kontrolovaný volný šerm
Umět kontrolovat situaci i ve vysokém tempu a schopnost vyhodnocování
Psychická odolnost
– Myo, tj.pochopení stavu opravdového ohrožení

Letmý šerm
– ovládnutí meče v pohybu za použití vzájemné energie
Strategie
– programování sebe i soupeře
Taktika
– vedení v souboji, tj. umět dosáhnout svého záměru
Páky a blokování (blokování soupeře)
– použití pák proti technikám hlavicí i čepelí
– blokování rukama, hlavicí i čepelí
Bojový šerm
schopnost mít iniciativu a nepustit soupeře k ohrožení
Psychická odolnost
– vnitřní klid a intuitivní jednání

Shizen tai no ri
– pozice žádného prostoru
Pohyb z Hara
– veškerý pohyb vychází zevnitř, tj. přenesení těžiště
Taktika
– první princip – rozhodnutí, jednání, následek

Sebeobrana a zápas
využití naučených dovedností k sebeobraně
Nekonveční způsob boje