OTÁZKY

O škole šermu Poslední argument

Šerm vnímáme, jako prostředek k seberozvoji. Jsme součástí HEMA (Historical European Martial Arts) a od roku 2023 jsme oficiálním spolkem.

Co je HEMA

HEMA je zkratka z angl. or. Historical European Martial Arts. V českém překladu jde o Historická evropská bojová umění, která spojuje lidi, školy i spolky napříč světem, zabývající se různým historickým bojovým uměním.

Tréninky u nás

Tréninky stojí na vlastním rámcovém konceptu o 7. technických stupních a na školním vzdělávacím programu. První 3 stupně výuky učí studenta šermířským základům a připravují tělo i mysl na hlubší vnímání šermu. 4. stupeň pracuje s estetikou, ideomotorikou, přesností a mistrovskými dovednostmi. Od 5.úrovně přichází specifické vnímání šermu.

Podmínky členství

Přijmeme plnoleté, slušné a upřímné zájemce s chutí se učit a rozvíjet. Netolerujeme agresivitu, aroganci, povýšené jednání a nečestnost. Smluvní podmínky a Provozní řád.

Je šerm bezpečný

Hlavní nebezpečí pramení z nepozornosti, nesoustředěnosti a nedisciplinovanosti. Nebezpečí může způsobit i neodborné vedení, uspěchání postupu a nedostatečná připravenost těla i mysli.

Vybavení

Budete potřebovat vlastní tréninkový meč „federschwert“, kožené rukavice, základní lékárničku, šermířskou masku a ochranné rukavice. Kompletní šermířské vybavení je povinné jen v případě, že budete chtít soutěžit a účastnit se sparringů.

Lektoři

Lektor v P.A. je víc než jen instruktor. Je mentor, přítel, parťák a student, protože Cesta nikdy nekončí.

Absolventi

V tomto článku dohledáte všechny absolventy naší školy.

Mohlo by vás zajímat

– Kalendář HEMA turnajů. HEMA calendar.
– Výsledky sportovně historického šermu z tzv. HEMA turnajů naleznete na HEMA ratings.
– Český HEMA sportovně historická scéná, Česká HEMA.
– Nezaujali jsme Vás, třeba pomůže tento článek některých HEMA klubů a škol ČR a SR.

– Chceš se k nám přidat jen pro získání absolventského meče „Poslední argument“ a nemáš jiný důvod? Prosím, v takovém případě zvaž, zda chceš ztrácet čas svůj i našich lektorů. Jsme víc než škola a zisk trofeje by neměl být na prvním místě.

Chceš se přidat?