PŘIDEJ SE!

„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“
Arthur C. Clarke

Trénujeme
momentálně v době pandemie, trénujeme venku pod Trojským mostem
v ZŠ Letohradská, která se nachází na adrese Letohradská 370/1, Praha 7
Každé úterý 18:00 – 21:00 a čtvrtek 18:30 – 21:00

Lektoři

Podmínky přijetí
Plnoletost (starší 18 let, včetně) a mladistvé od 15 let pouze se souhlasem rodičů.
Fyzická a psychická zdatnost (tolerují se běžné zdravotní indispozice, které neohrožují zdraví žádného ze studentů).

Závazky / pravidla
Student se zavazuje platit školné výměnou za předání a odborné vedení při studiu umění šermu.
Pokud student začíná s výukou v průběhu školního roku, školné je poměrně sníženo o měsíce již uběhlé.
Studentovi nevzniká nárok na prominutí školného jeho absencí.
Studentovi je možné prominout část školného jen v případě včasné oboustranné domluvy.
Student se zavazuje k pravidlu informativní sms, v případě absence nebo zpoždění, informovat o své nepřítomnosti z tréninku.
Alkohol a jiné omamné látky jsou před tréninkem zakázány.
Těžké a zakázané drogy student nesmí užívat ani ve výjimečných případech.
Všichni se mezi sebou chovají slušně, nelžou si a nechovají se křivě.

Školné
je stanoveno na 10 000,- / školní rok (září – červen)
Školné lze rozdělit až na 10 plateb. Platí se s předstihem 1 měsíc dopředu.
Číslo účtu u Equa Bank: 1029215202 / 6100
Specifický symbol pro platbu školného: 01

Ukončení studia / vyloučení
Student může ukončit studium včasným oznámením.
K vyloučení a odmítnutí další výuky může dojít za porušení závazků nebo pravidel.

Lektoři

Jindřich Tichý ml.
dosažená úroveň: 6. LEKTOR

„Pokud se ode mne odhodlaný student nenaučí samostatnému šermu, není on špatným žákem, ale já špatným učitelem.“

Od roku 1996 se věnuji šermu.
Od roku 2011 jsem vyučoval ve škole šermu Královské družiny.
Od roku 2016 se věnuji škole šermu Poslední Argument.
Mou specializací je bojový šerm, zejména s dlouhým mečem.
Další aktivity: Karate Shotokan a zájmově moderní sebeobrana, box, wing tsun, judo a aikido.
Od roku 2020 první zkušenosti s HEMA turnaji.

Náplň výuky

Splněná zkouška započala studentovu cestu za poznáním BOJOVÉHO umění.

Obsah 1.úrovně:
– Práce nohou, úhyby a vzdálenost
– Základní střeh a pozice, tj. prosté pevné kryty
– Reakce PO akci soupeře, též NACH, tj. jednoduchý protiútok bodem i sekem
– Přímý útok, plný sek vedený ve čtyřech osách
– Přechody mezi pozicemi, tj. přímočarý, půlkruhový a kruhový přechod
– Energie meče, zavázání, cítění a práce s těžištěm
– Psychická odolnost, základní volný šerm, tj. zastavení soupeře střehem

STUDENT ZAČÍNÁ CHÁPAT ROZMANITOST ŠERMÍŘSKÉHO UMĚNÍ, ZÍSKÁVÁ SEBEVĚDOMÍ A ZAČÍNÁ O ŠERMU PŘEMÝŠLET.

Obsah 2.úrovně:
– Boj o iniciativu současně V akci se soupeřem, též INDES
– Ofensivní kryty i mékké a letmé jednání a alternativní střehy, tj. střehy ve výzvě a v nápřahu
– Sek plný, švihový, tlačený, povolený a zlomený
– Nepřímé útoky
– Následování, vystření hrotu a odvázání
– Dále: obíhání, lákání, cukání, odrazy, srazy, přenosy, smyky, odsmyky, odseky, blokování
– Psychická odolnost, pokročilý volný šerm, tj. schopnost převzít iniciativu protiútokem

STUDENT opouští myšlenky o falešném sebevědomí, je respektován za své názory I SCHOPNOSTI a pochopil, že šerm je umění, které provází celým životem.

Obsah 3.úrovně:
– Přišermování – přímým ohrožením / provokací / přes meč
– Mít iniciativu a vést útok PŘED akcí soupeře, též VOR
– Zdvojování útoků a zásah odkrytí
– Přesnost pohybu, ovládnutí těžiště, zapojení práce boků do pohybu a pozic
– Základy boje ve zkrácené vzdálenosti
– Psychická odolnost, plnohodnotný volný šerm

STUDENT vnímá PRINCIPY A NEPOTŘEBUJE TĚLO UČIT POHYBŮM. JEDNÁ a tvoří V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU.

Obsah 4.úrovně:
– Řetězený útok PŘED akcí soupeře, též VOR
– Taktika a iniciativa v celém souboji
– Boj ve zkrácené vzdálenosti
– Vedení souboje a dominance
– Letmý šerm
– Psychická odolnost, volný šerm nachází kvalitu v pomalém tempu

Z ŽÁKA SE STAL ABSOLVENT A PRÁVEM ŠERMÍŘ, KTERÝ si NEPOTŘEBUJE NIC DOKAZOVAT. CHÁPE CO ZNAMENÁ ROZHODNUTÍ, jednání A NÁSLEDEK, proto nikdy nezneužívá své dovednosti.
Šerm je cesta sebezdokonalování, poznání a uvědomění a ta nikdy nekončí.

Obsah 5.úrovně:
– Koncentrování pohybu a ovládnutí uvolněného napětí
– Veškerý pohyb je sebeobrana
– Jeden pohyb, jeden záměr, jedna akce obsahuje mnoho techniky
– Psychická vyrovnanost
– Nekonvenční technika – Pozice žádného prostoru,
tj. přenesení těžiště, vidět to co není vidět, HARA, MYO, TODOME,

– Pochopení 1.principu (rozhodnutí, jednání, následek)

ŠERMÍŘ dosahuje učitelské úrovně.

Obsah 6.úrovně – lektor:
– Znalost závazného rámcového programu konkrétních úrovní dle P.A.
– Znalost konkrétních cvičení, jejich postupy i významy
– Znalost taktiky a psychologie
– Schopnost samostatně tvořit a rozvíjet se
– Schopnost tvořit dlouhodobé i krátkodobé tréninkové plány
– Vedení kolektivu i pobočky

DOSAŽENÍ mistrovské úrovně by s sebou mělo nést fyzické i psychické povznesení, vyrovnanost, moudrost a vědění z nás samotných.

Obsah 7.úrovně – mistr:
– Mistrem se může stát šermíř s lektorskou praxí
– Ovládnutím základního stupně mistrovských dovedností

   přenesení těžiště, vidět to co není vidět, HARA, MYO, TODOME a další.
– Lektor musí být uznán za mistra svými studenty a učiteli
– Lektor musí uznat sám sebe za mistra