KONTAKT

TELEFONNÍ KONTAKT
7 7 5    4 4 6    6 5 5


EMAIL
posledni.argument@gmail.com


TĚLOCVIČNA
ZŠ Letohradská, Letohradská 370/1, Praha 7


PRAVIDELNÉ TRÉNINKY
Úterý a čtvrtek od 18 do 21 hodin.


PLATEBNÍ ÚDAJE
číslo účtu spolku je vedeno u České spořitelny a.s.
6522785359/0800
spec. s. pro školné: 01

staré: u Reifeisen bank 1029215202 / 5500


Poslední argument, z.s.
ič.: 19125283