Vyučujeme bojový šerm zejména s dlouhým mečem a
bez ochranného vybavení, tzv. BLOSSFECHTEN.

Krátce se věnujeme i šermu v ochranném vybavení standardizovaném pro HEMA turnaje.

Škola šermu s názvem „Poslední Argument“ oficiálně vznikla v lednu 2018, ale svou činnost započala již v roce 2016.

Poslední Argument není jen název školy, jde o myšlenku, která provází, doufáme veškerá bojová umění. Cílem bojového umění není agrese a násilí,
ale poznání a seberozvoj.

Šerm je součástí naší životní cesty. Životem nás provází a neustále nás vede k sebezdokonalování těla, mysli i ducha. Vede nás k pokoře, porozumění a učí nás chápat sílu myšlenky a význam našich rozhodnutí, našeho jednání a následků.

Při výuce uplatňujeme individuální přístup, který se inspiruje moderní pedagogikou, přesněji rámcovým vzdělávacím programem (RVP).

Student se primárně učí ovládat své tělo, mysl, psychiku i techniku a až poté zbraň. Student se také naučí pracovat se strachem, adrenalinem, svou osobností a učí se zvládat krizové situace.

I my spadáme do kategorie HEMA
Historical European Martial Arts
(Historické evropské bojové umění) Cvičíme s napodobeninami replik historických zbraní, učíme se historické bojové umění a neustále se vyvíjíme.

U nás najdete, dřinu, přátelský kolektiv, bojové umění a praxi, ale nehledejte u nás šerm podle dávno mrtvých mistrů, těmi se pouze inspirujeme.

Náš systém výuky vychází z osnov, školy šermu Královská družina, které jsme přepracovali a rozšířili. Opíráme se o vlastní zkušenost a praxi, neustálé studium i jiných bojových umění, zejména Karate a Aikido a studium hausbuchů, napři. HS3227a.