Je šerm bezpečný

Šerm je relativně bezpečný sport, koníček i bojové umění, ovšem je nutné dbát zvýšené opatrnosti a vážnosti, protože meč je zbraň. I bez rizika poranění mečem může samotný trénink a dril přinášet poranění související s dlouhodobým výcvikem.

Na jaký šerm se zaměřujeme a jaká jsou rizika zranění.

Šerm vnímáme jako bojové umění a rozdělujeme jej na tři kategorie.
– Šerm s moderními ochrannými pomůckami
– Šerm bez ochranných pomůcek
– Tnutí / Sekání ostrou zbraní
Podle nás, jsou tyto kategorie hlavními pilíři nauky o šermu, mluvíme-li o bojové umění.

– Šerm s moderními ochrannými pomůckami
Dosavadní přihodivší zranění při tréninku a sparringu s ochrannými pomůckami byli o modřinách a naraženinách. Otevřené rány se vpodstatě neobjevují. Jediný případ, kterého jsem byl svědkem, jako divák na turnaji, bylo zranění, které vzniklo nešťastnou náhodou. Tréninkový meč feder vnikl jednomu z našich přátel pod ochrannou rukavici a poranil kůži nad palcem.

– Šerm bez ochranných pomůcek
Šerm bez ochranných pomůcek se zdá být daleko nebezpečnějším a na mnohé laiky i ze šermířské obce tak působí. Nenechte se zdáním klamat. Šerm je bojové umění a pokud jej praktikujete u nás, nebo v jiné škole/spolku s odborným a propracovaným systémem výuky, riziko zranění je minimální.
Zranění vznikají primárně rozýveností, nedostatečnou koncentrovaností a nesebekázní studentů, kteří místo tréninku se zbraní začnou vnímat samotný trénink jako hru a možnost blbnout a v nejhorších případech si něco dokazují. V takovém případě jsou na nejrychlejší cestě ke zranění.
Nejčastějším poraněním jsou naraženiny a oděrky na prstech. Ovšem jsou i případy nebezpečnějších situací, které má za následek právě roztěkanost a nekoncentrovanost. Jde o útoky mečem proti měkké tkáni, zejména obličeji. Zažil jsem za život pár zranění v obličeji a ty nejsou vůbec příjemné.
Nicméně pokud šermíři dodržují základní pravidla, jsou koncetrovaní a dodržují stanovené postupy, riziko zranění na tréninku je minimální.
Pokud studenti šermu od začátku vnímají trénink a vedení s plnou vážností a zodpovědností, zranění jsou limitována na minimum.

– Tnutí / Sekání ostrou zbraní
Sekání ostrou zbraní je asi stejně nebezpečné, jako práce s cirkulárkou, motorovou pilou nebo sekačkou na trávu. Jde opět o konkrétního jedince a vážnost spojenou s cvičením.

Zranění a poranění vzniklá se šermem

Nováčkům se často stává, že první tréninky jsou moc energické, dlouhé a náročné. Pokročilým studentům se na druhou stranu stává, že zkracují své pohyby na minimální nutné a tak přetěžují některé svalové skupiny.
Při sportovní přípravě nebo i extrémní dlouhodobé zátěži může docházet k jednostrannému přetěžování těla.

Rizika poranění spojená s výukou šermu.

 • Svalová horečka
  Svalová horečka je důsledkem přetížení svalových skupin a je zaviněna nedostatečnou přípravou na intenzivní trénink.
  Svalové horečce se vyhneme pravidelným cvičením a vhodně vedeným tréninkem, který zatěžuje, ale nikoli přetěžuje svalové skupiny. Též pomáhá pravidelné protahování, odpočinek a strava. Vhodná strava nám umožňuje lépe využívat a získávat energii z těla. Současně vhodnou stravou získáváme dostatečné množství živin a minerálů. Před samotným výkonem velice prospívá zahřátí těla na aerobní pásmo.
  Pokud shrnu předchozí řádky, důvodem svalové horečky může být dlouhý trénink v aerobním pásmu zaviněný přetěžováním svalových skupin a nedostatečná celková příprava na výkon. Druhou možností svalové horečky je tzv. přepálení vlastních limitů na výkon. Zdrojem pro výkon svalové činnosti je glukóza ze svalového glykogenu, okysličování a prokrvování svalů. Jednoduše řečeno, pokud fyzický výkon přechází do anaerobního pásma, začne se tvořit kyslíkový dluh a tvoří se intenzivně kyselina mléčná a začínají svaly tuhnout a pálit. V tento moment je tělo schopné jen krátkého výkonu, protože svaly přestávají být vyživovány a přepínají se. Tedy delší cvičení v anaerobním pásmu u nesportovců zcela jistě způsobí svalovou horečku.
 • Natažení a poranění svalů
  Opět jsme u pravidelnosti a u vhodného vedení . Každý trénink by měl začínat zahřátím a rozcvičkou. Jde o prevenci, která nejen předchází zranění, ale poskytuje nám vyšší životní komfort, udržuje vitalitu a posouvá naše limity.
  Tedy nataženým a poraněným svalům se vyhneme pravidelným cvičením a práci v aerobní pásmu. Jde o výkon maximálně ve střední intenzitě, při které svaly spalují glukózu z tuků a jsou neustále okysličovány. Tedy laktát se během výkonu odplavuje a nedochází k výrazné únavě. V tomto stavu bychom měli být schopni dlouhodobě cvičit a pokud víme jak, tak tělo správně připravujeme na vyšší výkon.
  Samotnému natažení krom přípravy těla předchází pravidelné protahování, které nedosahuje meze bolesti. Provádíme-li izokinetické protahování, jsme v pohybu v aerobním pásmu bez přidané zátěže a svaly i šlachy mění svou délku. Zahříváme tělo, protahujeme jej a připravujeme na vyšší někdy i složitější výkon. Naopak izometrické protahování, je protahování statické. Svaly ani šlachy se nezkracují a setrvávají v určitém napětí po dobu výkonu s krátkou pauzou a opakováním cviku.
 • Jednostranné přetěžování těla
  Šerm podporuje celkový rozvoj jedince, ale mnozí šermíři věnují pozornost zásadně dominantní straně těla. Tím může nastat disbalance svalových skupin, která má primárně vliv na postavení páteře, tj. vychýlení těla ze správného pohybového vzorce. Zvýšené riziko přichází primárně u šermířů, kteří trénují jednoručními zbraněmi.
  Pokud nemůžeme najít stejné množstí času na trénink nedominantní strany těla, musíme zvolit vhodná cvičení, která co nejvíce pomohou vyvážit zátěž a napětí. Základní řešení je posílení vnitřních svalů, tzv. hlubokého stabilizačního systému (HSS). Pevný HSS pomáhá udržovat rovný a pevný postoj, zamezuje vychylování páteře a udržuje tělo v balanci. Narozdíl od vnějších/povrchových svalů, které slouží jen konkrétnímu účelu. Posíléné HSS též podporuje vitalitu, kondici a předchází civilizačním chorobám.
 • Záněty šlach a tenisové lokty
  Záněty šlach často přicházejí při dlouhodobém přetěžování těla, zejména při energických silových výměnách, trénincích a při sparringu. Pokud student šermu přetěžuje nesprávným pohybem své limity, dříve nebo později se projeví problém zejména na loktech a zápěstí. U některých jedinců i v ramenou. Jedná se o poškozování kloubů a přetěžování šlach.
  Tento problém nastává zejména u lidí, kteří chtějí být rychlejší, lepší a zapomenou na práci s těžištěm a skrze něj. Tzn. že místo správného postavení těla rukou a zbraně ve správné pozici pracují zejména rukama a pro udržení svého záměru zatnou proti odporu pouze část svalových skupin, které nemusejí být spojeny s těžištěm. V takovém případě dojde k extrémnímu přetížení zejména šlach na zápěstí a v loktech.
  Záněty šlach nevznikají nahned. Jde o plíživou nečekanou záhadu, která vyžaduje mnohdy i několik týdnů a měsíců rekonvalescence.
  Proč jde o plíživou záhadu? Většima lidí, kteří trpí zánětem šlach a kloubů si neuvědomuje, že svými pohyby si na zánět zakládají, protože jim přece jejich síla stačí. Mají to mnohokrát potvrzeno z praxe, zejména pokud jde o studenty, kteří nevhodně trénují fülen/cítění.
  Narvou meč do pozice, zatnou svaly a rozhodnou se, že budou silní a hele probodli soupeře. „Hurá vím, jak fülen funguje….“ říkají si. Takhle vznikají plíživě záněty šlach, protože nastává problém, kdy přetěžují svalové skupiny a šlachy, které zpracovávají energii a vibrace bez možnosti rozkladu síly do celého těla. Z toho pak vznikají bolavá zápěstí, křeče v prstech a bolavé jakoby tenisové lokty. V horších případech pak dochází k problémům s páteří, zejména pak plotýnky, jak šermíř přetlačuje energii a kroutí se v bedrech.
  A jak z toho ven například u fülen? Fülen v principu posuzuje měkký/pevný, ale nikoli z pozice fyzické síly soupeřů, ta se může stát pouze výhodou. Pevný/silný získáme včasným postavením těla do pozice tak, aby bylo možné přenášet a vnímat energii z těžiště. Měkký, když nedosáhneme výše zmíněného postavení, nebo pokud soupeř přestane útočit a rozhodne se odtlačit náš hrot například krytem. Pak v kriegu vyhráváme iniciativu a můžeme klidně zdvojovat, atd….
 • Blokovaná žebra
  Jedním z problémů může být i tzv. blokáda žeber. Jednoduše řečeno, nějaké z žeber vyskočí ze svého pouzdra. Blokáda žeber je často spojena s civilizačními chorobami. Blokáda může též nastat při práci s těžkým břemenem, které nerozkládáme do celého těla. Při tréninku blokádu žeber a s ní spojené problémy s páteří může vyvolat i nesprávný dynamický rotační pohyb, který krátkodobě přetíží špatně postavené tělo.
  Samotná blokace se projevuje ostrou bolestí v oblasti střední páteře, která přechází až do hrudního koše. Často si lidé pletou blokaci s infarktem, jelikož ostrá bolest nedovoluje pohyblivost, nádech a je doprovázena zvýšeným pocením v oblasti poraněných zad.
  Předejít blokaci lze pravidelným tréninkem, protahováním a cvičením zejména HSS.

Díky za pozornost,
za P.A.
Jindra

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *