Jarní soustředění 2021

z hromadného cvičení KATA

Opět jsme naplánovali soustředění, jehož cílem je hlavně intenzivní trénink. Zpestření bývá i skvělá kuchyně a čas strávený v super kolektivu.
Každý den očekávejte 2 tréninky rozdělené na několik 45 minutových bloků. Každý blok má svůj cíl a společně tyto bloky splňují hlavní téma soustředění, které bude zveřejněno až s rozpisem.
Na závěr soustředění proběhne malý přátelský HEMA turnaj, ve kterém chceme zjistit posun každého jedince a alespoň trochu obsáhnout pravidla HEMA turnajů.

Termín soustředění je stanoven…
26. – 30. 5. 2021

Místo konání…
Fara – Borek u Suchomast

Budoucí květnová omezení vzniklá pandemií Covid-19 mohou způsobit změny, proto Vás budeme s aktuálními informacemi kontaktovat.

Účast na soustředění bude povolena pouze s negativním testem starým maximálně 7 dní před odjezdem a vyplněným Čestným prohlášením.
Tj. test musí být proveden nejdříve 20.5.2021 a nejpozději 25.5.2021.Uznané platné testy:


– Odborným pracovníkem na testovacím místě, PCR nebo ANTIGENNÍ test.


– Uznáváme ANTIGENNÍ test ze zaměstnání, který můžete nechat vyvrátit PCR testem na testovacím místě.


– V případě, že nemáte možnost se otestovat dostanou členové P.A. a hosté, ANTIGENNÍ test od organizátorů.

čestné prohlášení ke stažení zde:

Cena soustředění
1100,-

(pozdní příjezd ani odjezd neovlivňuje cenu)

Kapacita soustředění je omezena, z důvodů lůžek na faře a aktuálním vládním omezení.

Cena zahrnuje:
– poplatek Faře za ubytování
– energie a topení
– stravu od čtvrtka do neděle (4x snídaně, 3x oběd, 3x večeře + 3x svačina)
– ostatní vzniklé náklady za soustředění

S sebou
– dlouhý meč, rukavice a lékarničku
– feder a masku (kdo máte, tak mundur)
– spacák a oblečení na trénink venku
– dostatek tekutin na trénink, protože pitná voda se dováží (alespoň 1,5-3l na den)
– pokud je váš apetit nad rámec vyšší, vezměte vlastní jídlo, které nepotřebuje uskladnit v lednici
– na večerní posezení si vezměte vlastní pití a pochutiny

A soustředění se nejspíš zúčastní také šermíř, historik a kodikolog Ondřej Vodička.

Ondřej Vodička: Pozdně středověké soubojové příručky (Fechtbücher) v dobovém kulturním kontextu.
Přednáška posluchače seznámí se soubojovou kulturou německého kulturního okruhu v pozdním středověku (14.–15. stol.). Představíme si samozřejmě nejvýznamnější soubojové příručky tohoto období. Protože však středověké prameny k současnému čtenáři hovoří značně vzdáleným jazykem, budeme se pro jejich lepší pochopení věnovat také kulturnímu prostředí, ve kterém vznikaly. Probereme základní soubojové kontexty (bojový a sportovní šerm), představíme si šermířské mistry a seznámíme se s jejich postavením ve společnosti. Dále se budeme věnovat procesu vzniku a vývoje šermířských traktátů a jejich zasazení do kontextu dobové rukopisné produkce. Ukážeme si také některé druhotné znaky, které nám o rukopisech prozradí na první pohled neviditelné podrobnosti. Pokud zbude čas a bude zájem, můžeme se věnovat například i mnohovrstevnaté dobové šermířské terminologii nebo diskutovat na libovolná příbuzná témata.

Platbu za soustředění proveďte nejpozději do 10. 5. 2021
číslo účtu u Equa Bank:          1029215202 / 6100
částka:                                             1100,-Kč
specifický symbol:                    2
text do zprávy:                             =vaše jméno= jarní soustředění 2021

Událost Jarním soustředění 2021 naleznete i na fb – otevřete zde.

Níže naleznete pár videí z našich předchozích soustředění, které si parta neskutečně chválila.

Jak se vyjadřují členové P.A. k našim soustředěním

Členové P.A. si vynutili prodloužená soustředění.

Chtěli bychom prodloužit soustředění. Nejlépe od středy do neděle….

Členové P.A. řekli.

Soustředění je super, ale chtěl bych v pondělí ještě volno.
Moc sem si soustředění užil.
Jsem sice mrtvej, ale soustředění bylo bezva.
Kdy bude další soustředění.
Celotejdení soustředění by bylo fajn.
Fyzicky jsem zničenej, ale fakt jsem si odpočinul.

NAŠE MEČE

Kde a jak vybrat meč o tom je naše video. Meče vyzkoušeny na našich tréninzích.

Námět na natáčení videa „Naše meče“ vznikl na začátku loňského léta. Má sloužit pro studenty školy, přátele a naše sledující, kteří neví, kde a jak vybrat meč.

Původně mělo video zahrnovat pouze výrobce mečů a meče, s nimiž máme zkušenost. Nakonec jsme při natáčení doplnili pasáž, „jak vybrat meč“, což byla spontánní akce, která se projevila i na záběru. Nicméně celou akci jsme pojali jen s námětem a velmi stručným scénářem, který obsahoval pouze seznam kovářů a otázek, na které jsme spontánně odpovídali.

Kdo je výrobcem mečů?
Kde se nachází?
Jaká je cena běžných mečů?
Jak dlouhá je čekačka?
Komu meče doporučujeme?

Časová osa videa s odkazy na WEB a FB:

Naše video doplňuje skvělá hudba kapeli Melissa, které moc děkujeme za možnost užití skladby.

Loga nebo značky kovářství

A jaká kovářství bychom doporučili?

Začínajícím šermířům,
doporučujeme, aby vám někdo pomohl a lacinější dlouhý meč, na který nemusíte dlouho čekat. Provedení volte jednoduché, ohlídejte si délku, alespoň 120cm a vyvážení něco kolem 5cm za záštitou.
Se zbraní se budete učit a značně ji opotřebujete, také postupně zjistíte co vám vyhovuje a co za zbraň chcete.

Shrnutí základních informací pro výběr dlouhého meče,
celý meč by měl mít minimálně kolem 120cm, z toho čepel alespoň 90cm.
Čepel by měla být dostatečně tuhá a zároveň by měla pružit. Neměla by se chovat jako plácačka, aby vás podpořila v pozicích. Čím více se čepel ohýbá, tím náročněji se provádí technika.
Vyvážení volte kolem 5-7cm za záštitou. Méně nevadí, pokud budete volit více, meč se stává pádnou zbraní.
Na jílec by se měli pohodlně vejít obě ruce, aniž by jste svírali hlavici.
Šroubovanou hlavici nedoporučujeme pokud nebude mít pravidelný tvar, například koule, kužel, jehlan.

Děkujeme celému týmu P.A. který se podílel na tvorbě videa a žákům, kteří zapůjčili své meče. Další video tentokrát o našem pojetí šermu snad zvládneme připravit do konce roku.

Tréninky v karnaténě

Covid-19 a Nouzové opatření přikázané vládou nám neumožňuje využívat tělocvičnu. Důvody jsou zřejmé a jasné, proto se nescházíme, ale trénink by mi chyběl. Sedět jen v práci a pohybovat se v 50-metrovém bytě mě ubíjí. Už takhle fotrovatím a proto jsem začal točit krátká videa pro naše žáky a zájemce, jako malou inspiraci a možnost se alespoň trochu hýbat.

VIDEA NA YOUTUBE ZDE
VIDEA NA FB ZDE

Třinácté video 28.4.2020 v 18:00 a ve čtvrtek omezený trénink pod širým nebem
Dnes sdílím poslední video v karanténě, protože se ve čtvrtek snad už potkáme.Opět nějaká krátká inspirace pro začátečníky a sestava, tentokrát rozdělena na části.

Dvanácté video 23.4.2020 v 18:00
Trénink zaměřený opět na úhyby a úhlování, práci s energií meče a práci rukou.V první části videa, základní cviky na procvičování a ve druhé části videa sestava.

Jedenácté video. 21.4.2020 v 18:00
Kdy už to skončí nikdo neví, ale přesto se snažím cvičit a nabídnout alespoň malou inspiraci. Tentokrát jde o smyšlenou sestavu pohybů, ve které trénujte práci boků, nohou, a plynulost. Také seky, posilujete a mnohé další.

Desáté video. 16.4.2020 v 18:00
Už desátý trénink, který nabízím pro inspiraci. Opět jde o procvičování práce s energií meče, boků, zápěstí. Dnes také něco málo z úhybů.Netlačte na pilu, některá cvičení jsou náročná na vedení dráhy a konečné postavení rukou.Výslovně, každý začátečník a každý, kdo má pádný meč by měl dbát zvýšené pozornosti a provádět poslední cvičení pomalu, aby nedošlo ke zranění, zejména k poranění zápěstí.

Deváté video, 14.4.2020 v 18:00
V dnešním tréninku si procvičíme ruce. Vystřídejte držení meče z pravostranného na levostranné. Jinak stále práce boků a procházení pozic.
V tomto videu jsou nějaké smyšlené kombinace, které se snažte cvičit pomalu tak, aby jste procházeli přes pozice. Například jedno z cvičení 1,7,6 a ofensivní 5 v seku a z druhé strany 2,8,5 a ofensivní 6 v seku.

Osmé video,
VÝZVA:
POKUSTE SE PROVÉST ALESPOŇ 5 SÉRIÍ BEZ PÁDU NA OBOU NOHÁCH
(mezi úrovněmi 1-4 si zvolte sami)
Trénink v lese zaměřený na stabilitu, práci s těžištěm a boků, posilování zejména HSS ….
doporučení VEZMĚTE SI VHODNOU OBUV 🙂

1. stupeň cvičení
doma cvičte naboso na rovném a stabilním podkladu přechody mezi defenzivními pozicemi a střehem. (venku na rovném podkladu ve sportovní obuvy)

2. stupeň cvičení
snažte se zapojit práci boků a naznačujte protiakci.

3. stupeň cvičení
zvolte nerovný terén (svah, kámen) nebo doma zajistěte, aby část chodidla nebyla na rovné zemi (postačí i práh, tažné lano na osobák, nebo cokoli co znejistí stabilitu)

4. stupeň cvičení
zvládněte cvičení 3.stupně se zavřenýma očima alespoň 5x v kuse bez pádu na každou nohu

5. cvičení ve dvojicích
oba máte otevřené oči. Útočník stojí oběma nohama na zemi, obránce pouze na jedné noze. Útočník provádí sek do každé pozice. Při dalším opakování zvyšujeme sílu a tlak útoků a polhcujeme energii útoků do pevných krytů. (pro inovaci můžeme užívat i měkké krytyt a přenosy)

Sedmé video,
trénink jsem zaměřil na energii meče, procvičení rukou, pozice a boků.
1) energie meče, tj. meč ožívá v rukou
Pracujte s mečem v uvolněném sevření. Držte mež zlehka a snažte se udávat směr. Důležité je vnímat a zvyšovat energii meče za použití co nejmenší námahy.
2) procvičování rukou, pozic a boků.
Až útokům začnete propůjčovat fyzickou sílu, vyzkoušejte sílu zastavovit v pozicích tj. až za pomyslně přeseknutým cílem.
Práci boků přidávejte do každého pohybu tak, aby byla v soulatu s pozicema a těžištěm těla.

Šesté video,
v úterý posilování a ve čtvrtek spodní část těla. Trocha procvičení a pohybu i v omezených podmínkách. Na protažení nespěchejte, ať se vyhnete poranění.

Páté video,
trocha posilování s mečem neuškodí. Krátké video zaměřené na jednoduché cviky, které provádějte stejnou rychlostí a nedělejte si pauzy. Spěchat se u těchto cviků nevyplácí, protože ztrácí smysl. Začněte u všeho na 10-20 opakováních a vydržte každý cvik až do konce.

Čtvrté video,
karanténa stále trvá a tak opětovně příspěvek z domácích cvičení. Tentokrát ve čtvrtek 26.3.2020 procvičujeme jednoduchým způsobem základní střehem. Tato cvičení poslouží jemné práci s hrotem, ke krátkému účinnému nápřahu a následně seku. K pohybu a tak dále. Koukněte sami.

Třetí video,
trocha kondice a základních přímých seků stále k procvičování energie meče. Neberte cvičení, jako dogma, jde pouze o procvičování v omezených podmínkách. Jde o neustálou přípravu těla. Trocha kandičky s plným, povoleným, švihovým a tlačeným sekem, ale hlavně cvičit.
Pomocník HUSKY byl zraněn a přidal jsem další šlic na stropě.

Druhé video,
jsem rychle plácal po práci s hlavou stále v práci. Dobře jsem se zapotil, trochu i zadýchal.
Věnoval jsem se zejména energii meče, kterou by měl chápat a hlavně vnímat každý šermíř. Skrz vnímání svého meče mohu cítit a užít, jak mnozí častěji užívají, fühlen, mohu cítit.

První video,
jsem improvizoval a neměl jsem jasnou představu, pro koho má video být. Nakonec vyplinulo pro úplné nováčky – doufám, že budete cvičit Michale, Verčo a Dimi – a pro ostatní jen procvičování. A toho není nikdy dost.

8.2.2020 divákem na HEMA turnaji DigladioRu 2020

Dnes 8.2.2020 jsem se vydal na HEMA turnaj DigladioRu 2020. Dorazil jsem kolem 13.hodiny zaplatil dobrovolné vstupně a chvíli po mně dorazil i David s Verčou. Měl jsem radost, že nejsem na turnaji sám. Vyměňovali jsme si postřehy ze soubojů na různých plochách a seznámili jsme se s novými lidmi.

V první řadě jsem se osobně potkal s Honzou Hořejším. A musím přiznat, že tváří v tvář nebyl tak otravnej, jako při FB komentářích. Dokonce nám i pochválil sebekritiku z předchozího příspěvku. 🙂

Dalšími lidmi, které jsme mohli trochu poznat byl Viktor z Rotyky a za Duelanty od Sv. Rocha, jsme poznali Petra, který nás pozval na turnaj v boji nožem.

Dokonce jsem naživo viděl jednorožce DigladioRu, 🙂 Borka Belfína a představili jsme se. Vau, to bylo setkání. Procházel kolem a tak jsem ho pozdravil a on se zastavil a dali jsme se do stručného dialogu.
Teď vážně, byl jsem mile překvapen jeho chováním a dobrým přístupem, stejně jako všech ostatních ze školy bojového umění DigladioR. Myslím, že se Vám turnaj povedl, pokud mohu soudit z mé druhé divácké návštěvy nějakého HEMA turnaje.

K samotnému turnaji, DLOUHÝ MEČ OPEN, se odvážím napsat pár slov, ale jde o subjektivní názor.
Turnaj probíhal relativně rychle a bylo na co koukat. Možná mě mrzelo, že plochy C a D byly dál od tribuny, takže jsem dobře mohl sledovat jen plochy A a B. Nakonec jsem si vybral plochu B a sledoval jen tu.
Rozhodčí mi přišli relativně spravedlivý i když jsem mnohdy nepochopil jejich verdikt. To se třeba změní po nějaké vlastní zkušenosti v turnaji. Nicméně i rozhodčí si zaslouží pochvalu za pozornost a snahu o spravedlnost. Být rozhodčím po celý den musí být neskutečně náročné a vysilující. Nebo alespoň pro mě je neskutečně náročné udržet pozornost při zkouškách, které trvají nanejvýš jeden trénink. Neumím si představit tuto pozornost udržet po celý den a k tomu snášet a řešit nespravedlivé pohledy a výroky dotčených účastníků turnaje.

Na závěr nezbývá než pochválit všechny týmy za jejich aktivitu, přátelské prostředí a profesionalitu.

Šok při prvním tréninku v mudnurech

Dne 9.1.2020 jsme poprvé oblékli celý mundur včetně helmy a šli si cinknout. Rukavice jsme sice nepoužili, protože ty naše jsou nevhodné, ale přesto jsme si mohli dovolit zasáhnout.

Možná je dobře, že nemáme z prvního tréninku v mundurech záznam, protože by mě nejspíš rozplakal. Ovšem co mohu říci o vybavení. Feder SIGI Forge, jak jsem již psal, je dobrou tréninkovou zbraní. Mundur od firmy SUPFEN je dostatečnou ochranou. Byl jsem přímo zasažený myslím 2x, cítil jsem oba zásahy, ale žiji. Rukavice mi nevyhovují, protože nedovolují skoro žádný pohyb a připravují o cit v rukou. Druhá nepříjemnost je nákrčník, který se neustále opírá o ohryzek a čím více natáhneme ruce k soupeři v úrovni hlavy, tím více se zhoršuje pohyblivost rukou, jak nákrčník přizvedne kabátec a ten helmu.

Co se přihodilo? Za sebe mohu říci, že mě mundur svázal a nedovolil mnoho pohybů, na které jsem zvyklí. K tomu neskutečné horko v kabátci, nákrčník, který dusí a helma co zkomplikovala odhad, to vše se podepsalo na prvním cinkání v munduru.

Musíme být sami k sobě upřímní, musíme se srovnat se skutečností a přijmout ji, až potom se můžeme posouvat dál..
To říkám všem novým žákům a snažím se dle toho řídit, proto musím přiznat, že jsem měl ze sebe špatný pocit. Nepoužil jsem ani půlku technik a můj šerm vypadal podobně jako před 15 lety, možná hůř. Šermoval jsem jako student 3 úrovně, dle naší školy, jako někdo, kdo má ještě hodně daleko k tomu, nazývat se učitel. Myslím, že budeme muset v mundurech více cvičit a za chvíli se neduhy srovnají.

Co se týká povahy tréninkového souboje, o moc se nezměnil. Opadl strach z vážného zranění, ale zase jsme šermovali jen na tréninku a dobře se známe. Uvidíme, jak dopadneme na turnaji, proti ostříleným mazákům.

Jak řekl A.C.Clarke: „Cesta bez překážek nikam nevede.“
Překážku jsme zjistili a musíme ji odstranit a pak zkusit nějaký ten turnaj.


Jak se vyvedl rok 2019 a jaké jsou plány na rok 2020

PF 2020 

Do nového kalendářního roku přejeme všem kamarádům, žákům, fanouškům i všem ostatním, mnoho úspěchů a zdraví.

K šermu patří praktikování a dřina a proto přejeme ať každý poutník Cesty nalezne dostatek času na své zájmy a aktivity.

Špetku toho štěstí přejeme do všedního života, na tréninky i turnaje.

A nechť každý nalezne tu správnou cestu i v těžkých chvílích, kterých – doufám za všechny – bude méně než nám rok plánuje přinést 🙂


V roce 2019 jsme splnili skoro vše co jsme si naplánovali.

V první řadě, jsme přenesli i čtvrteční tréninky do tělocvičny, takže už v zimě nemrzneme venku. Obě dvě soustředění, Jarní i Podzimní, proběhla úspěšně a s velkými ohlasy. Zvládli jsme dát dohromady naše první amatérské PROMO.

Nad rámec plánů jsme se zúčastnili dvou benefičních akcí Vítání Jara a Dětský den KDDL. Také jsem domluvili a uskutečnili výměnné tréninky s Lanistae liberi Pragenses. Objednali jsme vybavení na HEMA soutěž od firmy Supfen a fedri od SIGI Forge. Zúčastnili jsme se jako diváci i MS ČR v HEMA šermu v Jihlavě a hromadně Repliconu a Burzy na Barče.

Více naleznete v sekci AKCE a na našem FACEBOOKU.


 v roce 2020 plánujeme

Samo sebou plánujeme dvě SOUSTŘEDĚNÍ, první by mělo proběhnout koncem června a druhé na podzim.

Při plánovaných ZKOUŠKÁCH se historicky poprvé bude jeden z žáků pokoušet o splnění čtvrté úrovně – ŠERMÍŘ STUDENT.

Čeká nás natáčení nejednoho VIDEA. O prvním videu můžeme prozradit, že by mělo být o bojovém šermu s názornými ukázkami podle naší školy. Půjde zejména o principy. Téma druhého videa zatím neprozradím.

Máme v plánu i nějakou tu zkušenost s HEMA turnaji a snad i nějaké výměnné tréninky s jinými školami a šermířskými spolky.

Plánujeme semináře pod odborným vedením našeho kamaráda, držitele 3. danu v aikidu, Ondřeje Merty. Témata budou aikido, sebeobrana, šerm nožem a možná i něco ze základů japonského šermu.

Je v plánu i společný VEJLET na pevnost Zbyňkov u Tábora. Možná se uskuteční Argumentí kuželky a další jiné společné akce.