PF2021 + ohlédnutí za letošním rokem

Letošní rok byl rok Covidu-19, který zaházel s ekonomikou a životní situací mnoha rodin nejen v ČR a postihl i nás.
Poslední Argument se podřídil nařízením vlády a v březnu 2020 přerušil tréninky. Ovšem měli jsme snahu alespoň inspirovat k cvičení videi, které jsme sdíleli na  zde na FB a jak si můžete všimnout kvalita videí i prezentace stála zpočátku za nic.
V roce 2020 jsme sdíleli do světa naše nové video „Naše meče“  které nečekaně sklidilo velký pozitivní ohlas.
Dále jsme zkompletovali celý mundur u 7 členů a dva z nás se zúčastnili turnaje v Žilině.

Ovšem, než jsme vyrazili na turnaj, přivítali nás na svém tréninku PSA,
kterým děkujeme za spoustu modřin, přátelský přístup a mnoho rad předaných praxí.
Na turnaji samotném byli PSAčka velmi přátelští a ochotní pomoci. Díky kluci, snad se brzy někde potkáme.

 

To samé platí i u SHŠ ROTYKA, ke které jsme zavítali na trénink a vyměnili si pár ran.
Na turnaji byli též ochotni předat své zkušenosti a usnadnit nám první zkušenosti.

 

 

Velké díky za seminář patří i Daliborovi z Kozojed, jakožto příteli, lukostřelci a lektorovi záživného, věcného semináře.

 

 

 

Ondrovi a ostatním z Dojo Prague Yufukan, též děkujeme za praktickou ukázku vrhu nožem, tréninky boxu, aikida a přátelství.
Dnes můžete zaznamenat sportovní klub Short Blade Association.

 

 

Velké díky patří též členům P.A. a štábu a našim příznivcům za spolehlivost, přátelství a odhodlání. I když jsme se v létě historicky dostali přes 10 členů, po druhé vlně koronaviru, zůstáváme opět v nižším počtu, ale vydržíme.
Šerm není jen tréninku v tělocvičně, o financích, o knížkách ani o historických mistrech, šerm je bojové umění, životní směr a smysl našeho konání a díky naší Cestě řešíme životní překážky.

zde naše krátké video

Návrat do tělocvičny

Po delší době jsme se dočkali, návrat do tělocvičny a to 3.12.2020 od 18:30.

Vláda uvolnila opatření, o kterých se můžete dočíst ZDE.

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 30. listopadu schválila konkrétní podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření s platností od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla také o uvolnění dalších finančních prostředků na pomoc tuzemským podnikatelům a na nákup dalších očkovacích vakcín na covid-19. Zároveň také odsouhlasila návrh zákona, který umožní bezúplatné dobrovolné očkování proti nemoci covid-19 pro všechny klienty českých zdravotních pojišťoven.….

Takže se snad blíží návrat běžného režimu tréninků i osobních životů.

Nová vládní opatření

I přes veškerou snahu udržet alespoň nějaký běh tréninků nám nová opatření ze dne 21.10.2020 omezují činnost. Nelíbí se nám rozhodnutí vlády, nesouhlasíme se systémem opatření, ale budeme jej respektovat.

vládní nařízení

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 21.10.2020 č.1078 o přijetí krizového opatření, s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

7.výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
   e)služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

8.cest zaúčelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich
II. nařizuje

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,
 
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2osob, s výjimkou:
   -osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
   -dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,azachovávat při kontaktu sostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné
Pro žáky a členy P.A.
1. opatření školy – pokud bude situace přetrvávat a nebo se ještě zhorší, vrátíme již zaplacené školné na následující období (měsíc listopad a dále)
2. ruší se tréninky a bude probíhat dálková výuka 🙂 (informace, jakým způsobem proběhnou tréninky získáte v SZ skupiny)
3. buďte v kontaktu a pokud Vám nastanou nějaké problémy, obraťte se na nás, zkusíme Vám pomoci.
Tým P.A.