Výměnné tréninky se školou šermu Lanistae liberi Pragenses

Dne 2.7.2019 a 9.7.2019 proběhnou tréninky ve vzájemné spolupráci dvou zcela rozdílných škol.

Cílem je výměna zkušeností, cvičebních metod i umění samotného, jednoduše půjde o přátelský trénink.

Studenti školy, Poslední Argument, se mohou těšit na lektora, Jakuba Zárubu ze školy šermu Lanistae liberi Pragenses. 

Spolek Lanistae Liberi Pragenses usiluje o obnovu původních evropských bojových umění. Zaměřujeme se na dobový šerm podle Dardiho tradice (Boloňské školy). V úplném základu se věnujeme jedné zbrani a to jednoručnímu mečidále pak kombinacím zbraní: meč-dýka, meč-malý pukléř, meč-targa, meč-rotella, meč-plášť, dva meče a jiné.
Snažíme se rekonstruovat techniky a styl výuky podle Boloňské tradice a navázat na umění Antonia Manciolina, Achilla Marozza a dalších.

z fb stránky Lanistae liberi Pragenses více zde.

Těšíme se a je nám ctí, že můžeme uskutečnit vzájemné tréninky s Jakubem Zárubou a jeho Lanistae liberi Pragenses.


Pokud je možné sporu se vyhnout, tak se mu vyhni a snaž se, ať nikdy nemusíš použít meč ani v sebeobraně, protože naším cílem není agrese, ale vzácné umění, které se nezneužívá. Vybrali jsme si Cestu meče, Cestu, na níž vyučujeme bojový šerm, zejména s dlouhým mečem. Při výuce uplatňujeme individuální přístup a cvičení, která dovedou žáka k samostatnému boji a rozhodování. Nedílnou součástí naší školy je i vývoj psychiky a osobnostní rozvoj v přátelském kolektivu.

více na zde webu nebo fb Poslední Argument