VÝSLEDEK ZKOUŠEK

Z prvních zkoušek jsem byl trochu v rozpacích. Upřímně jsem měl obavy z neznáma. Nevědomost, s jakým přístupem se žáci ke zkoušce postaví a  zdali zvládnu vložit zkoušce vážnost a úroveň, mě stavěla do obtížné situace. Nakonec úroveň zkoušek předčila mé očekávání.

Prvních zkoušek se zúčastnilo pět žáků, z toho čtyři zkoušky „Poznání“ a jeden zkoušky „Respekt“.

Všichni co se pokoušeli dosáhnout první úrovně mile překvapili. Po celkovém zhodnocení a přidaném cvičení, zkoušení žáci splnili základní požadavky pro zkoušku a absolvovali.

Poslední zkoušený žák, který se postavil hrdě ke zkoušce „Respekt“ po důkladném a dlouhém rozboru zkouškou prošel, ale s výhradou. Náročná třetí zkouška totiž odhalila nedostatky. V první chvíli jsem byl rozhodnut zkoušku neudělit, ale patron zkoušeného a zároveň druhý sudí se přimluvil a proto bylo vybráno šest cviků, které zkoušený úspěšně absolvoval a zkouškou prošel.

Další zkoušky proběhnou 18.06.2019…

Za P.A. Jindra