PF2021 + ohlédnutí za letošním rokem

Letošní rok byl rok Covidu-19, který zaházel s ekonomikou a životní situací mnoha rodin nejen v ČR a postihl i nás.
Poslední Argument se podřídil nařízením vlády a v březnu 2020 přerušil tréninky. Ovšem měli jsme snahu alespoň inspirovat k cvičení videi, které jsme sdíleli na  zde na FB a jak si můžete všimnout kvalita videí i prezentace stála zpočátku za nic.
V roce 2020 jsme sdíleli do světa naše nové video „Naše meče“  které nečekaně sklidilo velký pozitivní ohlas.
Dále jsme zkompletovali celý mundur u 7 členů a dva z nás se zúčastnili turnaje v Žilině.

Ovšem, než jsme vyrazili na turnaj, přivítali nás na svém tréninku PSA,
kterým děkujeme za spoustu modřin, přátelský přístup a mnoho rad předaných praxí.
Na turnaji samotném byli PSAčka velmi přátelští a ochotní pomoci. Díky kluci, snad se brzy někde potkáme.

To samé platí i u SHŠ ROTYKA, ke které jsme zavítali na trénink a vyměnili si pár ran.
Na turnaji byli též ochotni předat své zkušenosti a usnadnit nám první zkušenosti.

Velké díky za seminář patří i Daliborovi z Kozojed, jakožto příteli, lukostřelci a lektorovi záživného, věcného semináře.

Ondrovi a ostatním z Dojo Prague Yufukan, též děkujeme za praktickou ukázku vrhu nožem, tréninky boxu, aikida a přátelství.
Dnes můžete zaznamenat sportovní klub Short Blade Association.

Velké díky patří též členům P.A. a štábu a našim příznivcům za spolehlivost, přátelství a odhodlání. I když jsme se v létě historicky dostali přes 10 členů, po druhé vlně koronaviru, zůstáváme opět v nižším počtu, ale vydržíme.
Šerm není jen tréninku v tělocvičně, o financích, o knížkách ani o historických mistrech, šerm je bojové umění, životní směr a smysl našeho konání a díky naší Cestě řešíme životní překážky.

zde naše krátké video

Jak se vyvedl rok 2019 a jaké jsou plány na rok 2020

PF 2020 

Do nového kalendářního roku přejeme všem kamarádům, žákům, fanouškům i všem ostatním, mnoho úspěchů a zdraví.

K šermu patří praktikování a dřina a proto přejeme ať každý poutník Cesty nalezne dostatek času na své zájmy a aktivity.

Špetku toho štěstí přejeme do všedního života, na tréninky i turnaje.

A nechť každý nalezne tu správnou cestu i v těžkých chvílích, kterých – doufám za všechny – bude méně než nám rok plánuje přinést 🙂


V roce 2019 jsme splnili skoro vše co jsme si naplánovali.

V první řadě, jsme přenesli i čtvrteční tréninky do tělocvičny, takže už v zimě nemrzneme venku. Obě dvě soustředění, Jarní i Podzimní, proběhla úspěšně a s velkými ohlasy. Zvládli jsme dát dohromady naše první amatérské PROMO.

Nad rámec plánů jsme se zúčastnili dvou benefičních akcí Vítání Jara a Dětský den KDDL. Také jsem domluvili a uskutečnili výměnné tréninky s Lanistae liberi Pragenses. Objednali jsme vybavení na HEMA soutěž od firmy Supfen a fedri od SIGI Forge. Zúčastnili jsme se jako diváci i MS ČR v HEMA šermu v Jihlavě a hromadně Repliconu a Burzy na Barče.

Více naleznete v sekci AKCE a na našem FACEBOOKU.


 v roce 2020 plánujeme

Samo sebou plánujeme dvě SOUSTŘEDĚNÍ, první by mělo proběhnout koncem června a druhé na podzim.

Při plánovaných ZKOUŠKÁCH se historicky poprvé bude jeden z žáků pokoušet o splnění čtvrté úrovně – ŠERMÍŘ STUDENT.

Čeká nás natáčení nejednoho VIDEA. O prvním videu můžeme prozradit, že by mělo být o bojovém šermu s názornými ukázkami podle naší školy. Půjde zejména o principy. Téma druhého videa zatím neprozradím.

Máme v plánu i nějakou tu zkušenost s HEMA turnaji a snad i nějaké výměnné tréninky s jinými školami a šermířskými spolky.

Plánujeme semináře pod odborným vedením našeho kamaráda, držitele 3. danu v aikidu, Ondřeje Merty. Témata budou aikido, sebeobrana, šerm nožem a možná i něco ze základů japonského šermu.

Je v plánu i společný VEJLET na pevnost Zbyňkov u Tábora. Možná se uskuteční Argumentí kuželky a další jiné společné akce.

NOVÉ PROMO

NOVÉ PROMO

Konečně je promo venku. Dalo nám trochu zabrat, ale na první amatérské dílo, je super. Velké díky patří všem členům štábu, rodínám, kapele Mellisa a dalším.

Koukněte na naše promo.