Naše tréninky

Naše škola stojí na 7.stupňovém technickém konceptu pokročilosti studenta. Každý stupeň obsahuje fyzickou, technickou, taktickou a psychologickou přípravu. Cílem je bezpečnou cestou naučit studenta ovládat své tělo i zbraň, vyvíjet a zdokonalovat se.

K tréninku využíváme veškeré učební metody POZOROVÁNÍ / VEDENÍ / PRAXI ve smíšených třídách.

Student pozoruje zkušenější žáky a inspiruje se od nich. Současně díky tréninku s pokročilejšími zvyšuje své limity a získává motivaci.
Vedení zajišťuje lektor, který má povinnosti vůči svým žákům i škole. Hlavní povinností jsou přípravy na jednotlivé lekce a bloky. Stavby krátkodobých i dlouhodobých plánů a vlastní neustálý všestranný rozvoj.
Praxi zajišťujeme drilem, opakováním a speciálními tréninkovými postupy, ve kterých student trénuje a ověřuje dosavadní nauku.

Z dlouhodobého hlediska věnujeme prioritu přípravě studenta. Naším cílem je boj s civilizačními chorobami a proto klademe důraz na flexibilitu, základní kondici a psychickou pohodu.

Po technické stránce připravujeme tělo i mysl na provádění technik na základě signálů, situací z výměny, aby jednotlivé technické dovednosti mohl student užít v praxi a věděl proč je užil. Tj. neučíme básničku.

Taktická příprava zahrnuje nejen vzorce chování soupeřů, jak, kdy a proč vstupovat do jednotlivých výměn, ale i vlastní nápaditost a včasnost.

Psychická příprava pracuje s reálným ohrožením, vlastním strachem a základními charakterovými vlastnostmi.

Cílem školy je vnímat, chápat a pracovat s individualitou studentů. Vyžadovat, pomáhat si a zdokonalovat se.

Samotná škola sice stojí na rámcovém konceptu, ale opírá se o dlouholetou praxi a postupy zahrnuté v našem školním vzdělávacím programu.

Jedním ze základních pilířů členů spolku je upřímnost a otevřenost. Proto je společnost vedena na principu Kruhového systému, který stojí na důvěře, respektu a spolupráci.

Chceš se přidat?

Fyzická příprava
– pružnost, síla, dynamika, kondice, bezpečnost
Práce nohou a práce s prostorem
– posun, odsun, krok, krok vzad, překrok, odkrok, úkrok, zákrok, výpad
Energie meč
– seznámení se s mečem a jeho energií
Základní střeh
– základní střeh ve střední linii těla
Základní defensivní pozice
– prosté kryty – pozice 1-8 v těžišti
Základní útoky
– přímý útok, tj, útok vedený od nápřahu k odkrytí po jedné dráze
– bod a plné seky dlouhým ostřím (po horizontální, vertikální a šikmé ose)

Základní taktika
– přišermování ohrožením
Základní psychická odolnost (základní volný šerm)

– schopnost krýt přímé útoky s návratem do střehu
Tempo NACH
– reakce PO akci soupeře

Základy cítění
– zavázání přímého útoku, přijetí útoku po čepeli
– vzdálenost a reakční doba

Základní ofenzivní pozice
– pozice 1-10, kryt se stává ohrožujícím útokem
Variace pozic pro střehy
– střehy v nápřahu, ve výzvě a v zákrytu
Rozšířený útok
– nepřímý útok, tj. útok není k odkrytí veden po jedné dráze
– seky tlačené, švihové, povolené, vystřené (vystřelené)
Přidaná technika
– povol, smyk, odsmyk, odsek, vyseknutí
Pokročilá taktika
– přišermování přes vazbu
Pokročilá psychická odolnost (pokročilý volný šerm)
schopnost řešit protiútok soupeře a následovat soupeře
Tempo INDES
– reakce V akci se soupeřem

Cítění
– samostatné vyhodnocení měkký / tvrdý
Rozšířený útok
– zdvojování útoků
– útoky krátkým ostřím a údery hlavicí a příčkou

Přidaná technika
– odraz, sraz, obíhání, přenosy, lákání (blufování)
Pokročilá taktika
– přišermování vylákáním (záludy)
Pokročilá psychická odolnost (pokročilý volný šerm)
schopnost udržet si iniciativu, zdvojovat útoky a udržet tempo (rychlost)
Tempo VOR
– reakce PŘED
akcí soupeře

Práce s těžištěm a rotací trupu
– otevřený / zavřený bok v technikách a působení těžiště
Práce s dechem
– kime a brániční dýchání
Taktika
– předstírání a příprava
Plnohodnotný útok

– následování a první útok (nachschlag / vorschlag)

Charaktery boje
– Aktivní defensivní / aktivní ofenzivní
Plnohodnotná psychická odolnost (plnohodnotný volný šerm)
schopnost volně šermovat se svými soupeři

Řetězený útok
– udržení iniciativy
a tlaku na soupeře
Strategie
– vyhodnocování soupeře a okolí před bojem
Řešení přidané techniky
– řešení povolů, smyků, odsmyků, odseků, vyseknutí, odrazů, srazů, obíhání, přenosů, lákání
Charaktery boje
– Pasivní defensivní / pasivní ofenzivní
Kontrolovaný volný šerm
Umět kontrolovat situaci i ve vysokém tempu a schopnost vyhodnocování
Psychická odolnost
– Myo, tj.pochopení stavu opravdového ohrožení

Letmý šerm
– ovládnutí meče v pohybu za použití vzájemné energie
Strategie
– programování sebe i soupeře
Taktika
– vedení v souboji, tj. umět dosáhnout svého záměru
Páky a blokování (blokování soupeře)
– použití pák proti technikám hlavicí i čepelí
– blokování rukama, hlavicí i čepelí
Šerm
schopnost mít iniciativu a nepustit soupeře k ohrožení
Psychická odolnost
– vnitřní klid a intuitivní jednání

Shizen tai no ri
– pozice žádného prostoru
Pohyb z Hara
– veškerý pohyb vychází zevnitř, tj. přenesení těžiště
Taktika
– první princip – rozhodnutí, jednání, následek

Sebeobrana a zápas
využití naučených dovedností k sebeobraně
Nekonveční způsob boje

Stavba plánů
– dlouhodobé, krátkodobé a individuální plány
Komplexní přehled o 7.technických stupních vyspělosti
– znalost jednotlivých úrovní a jejich fází a důležité principy úrovní
Vedení tréninků dle druhu
– dynamický, technický, uvolňovací, relaxační a silový trénink/cvičení
– dále turnajová příprava a zkoušková příprava
Technická i praktická vzdělanost v oboru
– znalost základních názvosloví, cvičení a technik
– schopnost předat je dále
Vedení a chápání Kruhového systému vedení a komunikace
– vedení kolektivu kruhovým systémem

Připravuje tělo na samotný výkon. Současně předchází a eliminuje civilizační choroby a pomáhá získat/udržovat vitalitu a houževnatost.

Trénink psychické odolnosti pomáhá zvládat stress, pochopit tempo, zpracovat strach, odkrývá společenské masky a odhaluje naše opravdové já.

Zahrnuje naši interpretaci historických technik, zejména dle Lichtenauerovi tradice. Opírá se o ověřené šermířské principy, signály a cit. Naše pojetí zahrnuje více než jen práci s mečem a menzuru.

Zahrnuje taktické jednání s různými druhy soupeřů. Učí jak, kdy a proč použít jakou techniku a přístup a vede studenta k pochopení principů.

Ověřuje naučené dovednosti, pomáhá s fyzickou přípravou a umožňuje testovat vlastní úvahy a postupy.

Za P.A. Jindra

zpět na F&Q

První trénink v roce 2019

V úterý 8.1.2019 proběhne první trénink v roce 2019. Provedeme krátké opakování po delší pauze a začneme se staronovou látkou, dle různé pokročilosti žáků. Upravíme termíny soustředění a projdeme si návrhy akcí, které nás můžou čekat.