Vysvětlení technik

Seznam technik v německém jazyce má sloužit, jako pomocník a ukazatel části toho, co sami v naší škole cvičíme, i když používáme jiná označení.

Vysvětlení jednotlivých pojmů je z velké části naší interpretací toho, jak jsme pochopili jednotlivé výrazy, ale bez úsilí překladatelů a jiných, jež se snažili vyjádřit techniky svými slovy dávno před námi, bychom nebyli schopni naší snahy..

Pojmy jsme studovali zejména v knihách viz. níže, na webu wiktenauer a z různých překladů historických dochovaných šermířských manuálů:

Abnehmen / odvázání
Jde o vyprovokování akce bodem nebo sekem, následné odpoutání se z krytu a plynulý přechod do dalšího útoku.

Abschneiden / opustit vazbu smykem, odsmykem
Přidaná technika k obrané nebo útočné akci, která má uvolnit meč.

Absetzen / ofenzivní pozice při vykrytí
Pro vykrytí se užívá ofenzivní bodná pozice. Při této technice může docházet i k přenosu. Technika probíhá V akci.

Ansetzen / ofenzivní pozice při útoku
Ofenzivní pozice, tj. bod.

Blösse / odkrytí
Odkrytí, které jsou 4. Dvě horní a dvě spodní.

Blosfechten / šerm beze zbroje
Šerm beze zbroje.

Duplieren  / zdvojování seku
Zdvojování seků,

Durchwechseln
Vyhnutí se soupeřově čepeli spodem nebo vrchem.

Einlauffen
Záměrná změna vzdálenosti prováděná většinou v útoku s vazbou.

Fehler
Provokace a klamání soupeře zastavením probíhajícího útoku a následnou změnou cíle.

Fühlen
Vnímání soupeře skrz vazbu, neboli cítění přes čepel. Jinými slovy, zjištění uvolněnosti soupeře na meči a soupeřovi techniky, případně boje.

Hendedrucken
Tlačené techniky do řezů.

Hengen
Po zavázání meč míříme na soupeře hrotem do jednoho ze 4 odkrytí.

Krumphau
Sek, který mění svou dráhu vybočením z nejkratší dráhy k soupeři a zasahuje odkrytí, nejčastěji ruce.

Langort
Základní střeh, hrot míří na soupeře rukama před sebou.

Mutieren
Dochází k přenosu a útoku na spodní odkrytí, nejčastěji bodem.

Nachraisen
Vyčkání na vhodnou chvíli, kdy v soupeřových pohybech nalezneme odkrytí, které zasahujeme před nebo po jeho útoku.

Ochs
Vysoký střeh, který hrotem míří na soupeře.

Pflueg
Střeh, kdy držíme meč nízko pod svým pasem s hrotem namířeným na soupeřovu tvář.

Scheitelhau
Přímý, svislý sek na hlavu.

Schielhau
Šikmý převrácený sek.

Schnappen
Blokování soupeři  v pohybu vlastní rukou nebo hlavicí meče, přičemž dochází k zásahu sekem.

Stercka
Silná část čepele používaná zejména ke krytí, od příčky 2/3 čepele.

Swech
Slabá část čepele poslední třetina meče jejíž součástí je hrot.

Twerhau
Jde o vodorovný sek.

Überlaufen
Přímý útok do odkrytí skrze útok. Většinou se užívá, pokud soupeř vyhodnocuje špatně vzdálenost svého zásahu.

Von Tag
Střeh v nápřahu vybočený na úrovni ramen, může být nízko postavený i vysoko na úrovni hlavy.

Vorsetzen
Základní kryt

Winden
Používání pohybu meče pro ofenzivní kryty, které vedou k zásahu nebo ohrožení.

Zeckrur
Provokativní útok se stažením.

Zornhau
Šikmý sek seknutý z ramene. Tj. plný sek využívající veškerou sílu.

Vor
PŘED, ve významu být první, být ten iniciativní. Reagovat s předstihem, aby soupeř nemohl útočit.

Nach
PO, ve významu reagovat na soupeře. Získat iniciativu z krytu, nebo využít NACH pro vytvoření situace pro odkrytí.

Indes
BĚHEM, lze uvažovat o shodném okamžiku akcí, kdy v průběhu akce vybíráme vhodná řešení. Tj. během akce bojujeme o iniciativu.

Časem bude seznam doplňován o další techniky.