Vysvětlení technik

Seznam technik v německém jazyce má sloužit, jako pomocník a ukazatel části toho, co sami v naší škole cvičíme, i když používáme jiná označení.

Vysvětlení jednotlivých pojmů je z velké části naší interpretací toho, jak jsme pochopili jednotlivé výrazy, ale bez úsilí překladatelů a jiných, jež se snažili vyjádřit techniky svými slovy dávno před námi, bychom nebyli schopni naší snahy..

Seznam šermířských technik v němčině, jsme vytvořili z nejčastěji užívaných pojmů, které jsme často konfrontovali, dokonce i větou:
„Za prvé nevím co to je a za druhé mě to uráží.“
Pojmy jsme studovali v knihách:
„Šerm majstra  Lichtenauera“ p.Fabiána a p.Vodičky
„Šerm mečem“ p.Joachim Mayer
„Škola šermu“ p. D.Angelo

a na webu, (převážně články, manuskripty a videa), abychom nalezli shodu německy nazvaných technik s naším vnímáním šermu.
(My ovšem umění šermu stavíme
hlavně na principech a jednotlivé kusy jsou až na druhém místě)

Abnehmen
Jde o vyprovokování akce, odpoutání se z krytu a plynulý přechod do dalšího útoku.

Abschneiden
Přidaná technika k obrané nebo útočné akci, která má uvolnit meč. Většinou jde o odrazy, odseky, smyky.

Absetzen
Jde o techniku ofensivního šermu, kdy kryt je současně bodem. Při této technice může docházet i k přenosu čepele.

Ansetzen
Vstoupení a zastavování útoku zejména bodem.

Dupplieren
Zdvojování seků po útoku.

Durchwechseln
Vyhnutí se soupeřově čepeli spodem nebo vrchem.

Einlauffen
Záměrná změna vzdálenosti prováděná většinou v útoku s vazbou.

Fehler
Provokace a klamání soupeře zastavením probíhajícího útoku a následnou změnou cíle.

Fühlen
Vnímání soupeře skrz vazbu, neboli cítění přes čepel. Jinými slovy, zjištění uvolněnosti soupeře na meči a soupeřovi techniky, případně boje.

Hendedrucken
Tlačené techniky do řezů.

Hengen
Po zavázání meče míříme na soupeře hrotem.

Krumphau
Sek, který mění svou dráhu vybočením z nejkratší dráhy k soupeři a zasahuje odkrytí, nejčastěji ruce.

Langort
Základní střeh, hrot míří na soupeře rukama před sebou.

Mutieren
Dochází k přenosu a útoku na spodní odkrytí, nejčastěji bodem.

Nachraisen
Vyčkání na vhodnou chvíli, kdy v soupeřových pohybech nalezneme odkrytí, které zasahujeme před nebo po jeho útoku.

Ochs
Vysoký střeh, který hrotem míří na soupeře.

Pflueg
Střeh, kdy držíme meč nízko pod svým pasem s hrotem namířeným na soupeřovu tvář.

Scheitelhau
Přímý, svislý sek na hlavu.

Schielhau
Šikmý převrácený sek.

Schnappen
Blokování soupeři  v pohybu vlastní rukou nebo hlavicí meče, přičemž dochází k zásahu sekem.

Stercka
Silná část čepele používaná zejména ke krytí, od příčky 2/3 čepele.

Swech
Slabá část čepele poslední třetina meče jejíž součástí je hrot.

Twerhau
Jde o vodorovný sek.

Überlaufen
Přímý útok do odkrytí skrze útok. Většinou se užívá, pokud soupeř vyhodnocuje špatně vzdálenost svého zásahu.

Von Tag
Střeh v nápřahu vybočený na úrovni ramen, může být nízko postavený i vysoko na úrovni hlavy.

Vorsetzen
Základní kryt

Winden
Používání pohybu meče pro ofenzivní kryty, které vedou k zásahu nebo ohrožení.

Zeckrur
Provokativní útok se stažením.

Zornhau
Šikmý sek seknutý z ramene.

Vor
PŘED, ve významu být první, být ten iniciativní. Reagovat s předstihem a nejlépe v útoku, aby soupeř nemohl útočit.

Nach
PO, ve významu reagovat na soupeře. Získat iniciativu z krytu, nebo využít NACH pro vytvoření situace pro odkrytí.

Indes
BĚHEM, lze uvažovat o shodném okamžiku akcí, kdy v průběhu akce vybíráme vhodná řešení.

Časem bude seznam doplňován o další techniky.