Vysvětlení technik

Seznam technik v německém jazyce má sloužit jako pomocník a ukazatel části toho, co sami v naší škole cvičíme, i když používáme jiná označení.

Vysvětlení jednotlivých pojmů je z velké části naší interpretací toho, jak jsme pochopili jednotlivé výrazy, ale bez úsilí překladatelů a jiných, jež se snažili vyjádřit techniky svými slovy dávno před námi, bychom nebyli schopni naší snahy.

Pojmy jsme studovali zejména v knihách (viz níže) na webu wiktenauer a z různých překladů historických dochovaných šermířských manuálů:

Abnehmen / odvázání
Jde o vyprovokování akce bodem nebo sekem, následné odpoutání se z krytu a plynulý přechod do dalšího útoku.

Abschneiden / opustit vazbu smykem, odsmykem
Přidaná technika k obrané nebo útočné akci, která má uvolnit meč.

Absetzen / ofenzivní pozice při vykrytí
Pro vykrytí se užívá ofenzivní bodná pozice. Při této technice může docházet i k přenosu. Technika probíhá V akci.

Ansetzen / ofenzivní pozice při útoku
Ofenzivní pozice, tj. bod.

Blösse / odkrytí
Odkrytí, které jsou 4. Dvě horní a dvě spodní.

Blossfechten / šerm beze zbroje
Šerm beze zbroje.

Duplieren  / zdvojování seku
Zdvojování seků.

Durchwechseln
Vyhnutí se soupeřově čepeli.

Einlauffen
Záměrné zkrácení vzdálenosti ve vazbě.

Fehler
Provokace a klamání soupeře zastavením probíhajícího útoku a následnou změnou cíle.

Fühlen
Vnímání soupeře skrz vazbu, neboli cítění přes čepel. Tj. zjištění uvolněnosti soupeře na meči a soupeřovi techniky, případně charakteru jeho boje.

Hendedrucken
Tlačené techniky do řezů na ruce.

Hengen
Po zavázání meč míříme na soupeře hrotem do jednoho ze 4 odkrytí.

Krumphau
Sek, který mění svou dráhu vybočením z nejkratší dráhy k soupeři a zasahuje odkrytí, nejčastěji ruce.

Langort
Základní střeh, hrot míří na soupeře a meč je na středu těla.

Mutieren
Dochází k přenosu a útoku na spodní odkrytí, nejčastěji bodem.

Nachraissen
Moment, kdy je možné provést útok a převzít iniciativu.

Ochs
Vysoký střeh, který hrotem míří na soupeře.

Pflueg
Střeh, kdy držíme meč v úrovni pasu s hrotem namířeným na soupeřovu tvář.

Scheitelhau
Přímý, svislý sek na hlavu.

Schielhau
Šikmý převrácený sek.

Schnappen
Zachycení soupeřových rukou, přičemž může dojít k zásahu. K blokování dochází primárně rukama, čímž vytváříme otevření a cestu k zásahu.

Sterk
Silná část čepele používaná zejména ke krytí. 1/2 čepele od příčky, může být i 2/3 čepele od příčky k tenčí. (záleží na kolektivu)

Swech
Slabá část čepele používaná primárně k provedení útoku, 1/2 čepele od hrotu, může být i 1/3 od hrot k příčce. (záleží na kolektivu)

Zwerhau/Twerhau
Jde o horizontální sek v úrovni hlavy krátkým nebo dlouhým ostřím od jednoho ramene k druhému.

Überlaufen
Přímý útok do odkrytí skrze útok. Většinou se užívá, pokud soupeř vyhodnocuje špatně vzdálenost svého zásahu.

Von Tag
Střeh v nápřahu vybočený na úrovni ramen, může být nízko postavený i vysoko na úrovni hlavy.

Versetzen
Základní kryt

Vorschlag
První útok.

Winden
Práce v hengen k vyhledání odkrytí.

Zeckrur
Provokativní útok se stažením.

Zornhau
Šikmý sek seknutý z ramene. Tj. plný šikmý sek využívající veškerou sílu.

Vor
PŘED, ve významu být první, být ten iniciativní. Jednat s předstihem, aby soupeř nemohl útočit.

Nach
PO, ve významu reagovat na soupeře. Získat iniciativu z krytu, nebo využít NACH pro vytvoření situace pro odkrytí.

Indes
BĚHEM, lze uvažovat o shodném okamžiku akcí, kdy v průběhu akce vybíráme vhodná řešení. Tj. během akce bojujeme o iniciativu.