UČITELÉ

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale nejdou NIKAM.“

Jan Amos Komenský


Jindřich Tichý ml.

dosažená úroveň: 6. LEKTOR

Od roku 2011 jsem vedl školu šermu Královské družiny pod vedením a podle výuky mého táty, který mě přivedl k bojovému šermu již v roce 1996.
V roce 2015 jsem vyrazil svou cestou a od roku 2016 se věnuji škole šermu Poslední Argument.
Mou specializací je bojový šerm, zejména s dlouhým mečem.
Okrajově se věnuji i jednoručním zbraním se štítem, tandemovým zbraním a rapíru.
….
Jsem autorem osnov a zkouškového systému školy, který jsem postavil na základě svých zkušeností.

Další aktivity:
Karate Shotokan od r. 1996
Zájmově moderní sebeobrana, box, wing tsun, judo a aikido od r. 2004
Volný boj a zápas od r. 2004 – 2012
Karate Shorin Ryu od r. 2011 – 2013 a dále jen semináře.

Zajímavosti:

Od roku 2013 – 2017 jsem pracoval na prvních skriptech školy
„Šerm aneb boj se zbraní i beze zbraně“ Od roku 2017 pracuji na knize o bojovém šermu, která vychází z již napsaných skript. Pracovně jsem ji pojmenoval „Bojové umění – šerm“

„Pokud se ode mne odhodlaný student nenaučí samostatnému šermu, není on špatným žákem, ale já špatným učitelem.“

Jindřich Tichy ml.