1. student začátečník

1. POZNÁNÍ – student začátečník

Splněná zkouška započala studentovu cestu za poznáním rozsáhlého umění.

STUDENT UMÍ POUŽÍT

 • ZÁKLADNÍ PRÁCI NOHOU
  ( postoj, výpad, krok, překrok, posun a pohyby zpět, úkrok a zákrok )
 • STŘEHY
  ( základní střední střeh, vysoký a nízký )
 • POZICE ZÁKLADNÍCH KRYTŮ
  ( střeh, kryty nohou, trupu, hlavy i rukou )
 • PŘÍMÉ ÚTOKY
  ( plné i švihové útoky, body, tlačené i povolené útoky )
 • VYUŽITÍ VZDÁLENOSTI A STŘEHU
  ( schopnost vracet se do střehu ve vhodné vzdálenosti pro zastavení soupeře)
 • ZÁKLADNÍ VOLNÝ ŠERM
  ( schopnost šermovat za dodržení základů a střehu i proti zkušenějším soupeřům )
 • BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Trvání:
Student je běžně schopný absolvovat zkoušku 1 roku pravidelné výuky.

2.     SEBEVĚDOMÍ – pokročilý student