1. student začátečník

1. POZNÁNÍ – student začátečník

Splněná zkouška započala studentovu cestu za poznáním rozsáhlého umění.

STUDENT UMÍ POUŽÍT

 • ZÁKLADNÍ PRÁCI NOHOU
  ( postoj, výpad, krok, překrok, posun a pohyby zpět, úkrok a zákrok )
 • STŘEHY
  ( základní střední střeh, vysoký a nízký )
 • ZÁKLADNÍ POZICE
  ( pozice 1-10 v základním postavení skrz těžiště )
 • PŘÍMÉ ÚTOKY
  ( plné i švihové útoky, body, tlačené i povolené útoky )
 • VYUŽITÍ VZDÁLENOSTI A STŘEHU
  ( schopnost vracet se do střehu ve vhodné vzdálenosti pro zastavení soupeře)
 • TEMPO: PO AKCI SOUPEŘE
  ( veškeré jednání by mělo být zvládnuto PO AKCI SOUPEŘE / NACH )
 • PSYCHICKÁ ODOLNOST
  ( umět přijmou strach, vyvolávat základním chováním respekt )
 • ZÁKLADNÍ VOLNÝ ŠERM
  ( použití výše zmíněného ve volném šermu )
 • BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
2.     SEBEVĚDOMÍ – pokročilý student