3. šermující student

3.    RESPEKT – samostatně šermující student
STUDENT opouští myšlenky o falešném sebevědomí, je respektován za své názory I SCHOPNOSTI a pochopil, že šerm je umění, které provází celým životEM.

STUDENT UMÍ POUŽÍT

 • ČASOVÁNÍ A TEMPO
  ( vyčkávání na správnou příležitost provedení záměru, schopnost měnit rychlost střetu dle potřeby a držet jedno tempo )
 • PŘESNOST POSTOJŮ, POHYBU A POZIC
  ( stálá výška až do případné změny, správné přenášení váhy a přesné pozice dle záměru )
 • PRÁCE S DECHEM
  ( pravidelné dýchání bez ohledu na techniky, využití krátkých koncentrovaných výdechů do technik, kime )
 • ZÁKLADY BOJE ZBLÍZKA
  ( využití rukou, loktů, hlavice, příčky i silné části meče pro provedení úderu )
 • PŘIŠERMOVÁNÍ, SMYK, PŘENOSY S ODSMYKEM, VAZBY
  ( způsoby započetí akce přes soupeřův střeh nebo zastavení či změnu akce )
 • LETMÉ KRYTY A ODSEKY
  ( využívání letmého šermu pro vytvoření odkrytí )
 • VYLÁKÁNÍ SOUPEŘE
  ( donucení soupeře k aktivitě s následným využitím příležitosti )
 • ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ PO ODEBRÁNÍ INICIATIVY
  ( krizové případy, ze kterých by mohlo dojít k čistému zásahu )
 • UVOLNĚNÍ VAZBY S PŘECHODEM DO JINÉ POZICE
  ( uvolnění se z vazby a přechod do útoku či obrany, tkj. vytvoření prostoru pro další záměry )
 • CHARAKTERY BOJE V BOJOVÉM ŠERMU
  ( schopnost ovládat a používat aktivní obranu: defensivní a ofensivní )

Trvání:
Student je běžně schopný absolvovat zkoušku od 1 roku  pravidelné výuky od poslední zkoušky.

4.     UVĚDOMĚNÍ – šermíř student