o nás

Pokud je možné sporu se vyhnout, tak se mu vyhni a snaž se, ať nikdy nemusíš použít meč ani v sebeobraně, protože naším cílem není agrese, ale vzácné umění, které se nezneužívá.

Škola šermu s názvem „Poslední Argument“ oficiálně vznikla v lednu 2018, ale svou činnost započala již v roce 2016.
Tehdy tréninky probíhaly v parku a vlastní manuál nebyl dopsán.
Dnes cvičíme v tělocvičně, dokončili jsme první tištěnou verzi manuálu a plníme i další plány.

Vybrali jsme si Cestu meče, Cestu, na níž vyučujeme bojový šerm, zejména s dlouhým mečem. Při výuce uplatňujeme individuální přístup a cvičení, která dovedou žáka k samostatnému boji a rozhodování. Nedílnou součástí naší školy je i vývoj psychiky a osobnostní rozvoj v přátelském kolektivu.

Obecně se zaměřujeme na bojový šerm, který nerozlišuje školu, období ani pohlaví. Rozlišuje zejména fyzickou konstituci, zbraň a zejména povahu šermíře, která nám nejvíce ovlivňuje způsob provedení technik a charakter boje.

Cvičíme se zbraněmi, které jsou více méně replikami historických evropských zbraní a věnujeme se bojovému umění. Proto i o nás lze říci, že spadáme do kategorie HEMA, jen neučíme dle žádných manuskriptů ani fechtbuchů / ringbuchů, jen se jimi občas necháváme inspirovat, stejně jako jinými bojovými uměními. Obecně netvrdíme, že vyučujeme šerm podle dávno mrtvých mistrů, ale v mnoha ohledech jde o shodné techniky, jen jinak nazvaná.
Nepreferujeme žádná dogmata žádných učebnic a systémů. Naším cílem je pochopení principů praxí, vlastní tvořivost a sebezdokonalování.

Osnovy školy šermu Poslední Argument vycházejí z osnov a nauky školy šermu Královská družina, které byly rozšířeny a přepracovány do dnešní podoby. Naše osnovy a nauka je obohacena o principy a znalosti z bojových umění, zejména z Karate, Juda, Aikida, Wing Tsun a boxu.

Provedení technik se obecně liší v kihonu (tzn. předcvičování) a ve volném kumite (tzn. zápase) stejné je tomu v šermu. Právě z volných zápasů a soubojů vychází naše další praxe, která ovlivňuje naše osnovy. Nezaměřujeme se na předpisově vypadající techniky, ale na funkční provedení a použití principů boje, těla i technik.

Jednotlivé stupně výuky (viz. níže) jsou inspirovány zkouškami z Karate a skládají se z nařízených technik (řízeného kumite), volného boje se zadáním (neřízené kumite) a sestav (Kat).

Začátečníci jsou vedeni v naší škole od základů. Pokročilí jedinci mají možnost se seznámit s obsahem zkoušek, osvojit si je a mají možnost srovnávacích zkoušek.

Nebráníme se inovacím, zkušenostem ani názorům. Nebráníme se nauce evropských ani asijských mistrů ani šermířům, kteří dělají jen scéniku, bitevní šerm nebo cokoli jiného. Naše škola nehodlá nikoho přeučovat ani se s nikým poměřovat. Chceme předat principy a ojedinělý přístup a chápání šermu.

více zde