7. mistr

7.     mistr
DOSAŽENÍ mistrovské úrovně by s sebou mělo nést fyzické i psychické povznesení, vyrovnanost, moudrost a vědění z nás samotných.
MISTROVSKÉ ÚROVNĚ BUDE DOSAŽENO SPLNĚNÍM MISTROVSKÉ ZKOUŠKY A AŽ SE SÁM UČITEL UZNÁ ZA MISTRA A BUDE UZNÁN SVÝM OKOLÍM.

NÁPLŇ VÝUKY