Jak dnes vypadá trénink u nás

Naše tréninky jsou individuální a obsahují rozmanitá cvičení a různé druhy postupů při vedení žáků. Je to proto, že žáci se liší. Každý z nich má různé schopnosti se učit a každému vyhovuje jiný přístup. Obecně ovšem platí, že každý se učí pouze třemi způsoby.


1-pozorováním a opisování

Každý člověk sleduje své okolí a podvědomě si přebírá to, co považuje za správné nebo líbivé. Nejčastějším případem sledování svého okolí bývá pozorování zkušenějšího žáka, který bývá díky své praxi vzorem pro druhé.

2-vedením oprávněnou osobou

Většina z nás prošla povinnou školní docházkou a to je ideální případ vedení, ale mnozí z nás by se od některých kantorů již dobrovolně neučilo. V takových případech a při nových rozhodnutích přemýšlíme nad správnou volbou, ale jaká je správná? Nejjednodušší je vnímat své pocity, zájmy a okolnosti na základě vlastní zkušenosti.

3-vlastní zkušeností, snahou a vymýšlením

Vlastní zkušenost je nejčastější a nejlepší formou učení. Již dětem radíme na co sahat a na co ne a oni přesto jdou a na tu horkou žehličku si sáhnou. Od té doby to nikdy dobrovolně neudělají, protože tato forma učení je propsaná psychologicky do našeho vývoje. 


Tréninky v naší škole začínají vždy rozcvičkou, většinou společnou, ale někdy samostatnou. Právě samostatná rozcvička odhaluje u žáků pečlivost a důslednost každého jedince.

Po rozcvičce přichází opakování staré látky a často navazování, nebo zdokonalování. Mnoho prvků je obtížné se naučit za jeden trénink celé, a proto rozdělujeme techniky na několik cviků, které v konečné podobě vypadají tak, jak by technika vypadat měla. Toto rozdělování a fázování technik vyplývá  ze zkušeností z předešlých let učení, kdy se většina žáků plácala s mnohdy pochopitelným, ale nadmíru složitým učivem.

Další část tréninku probíhá zadanými cvičebními sestavami nebo volným omezeným šermem, kdy si žák má vyzkoušet to, co se naučil a odfiltrovat zbytečnosti. V důsledku jde  o psychickou stránku žáka, kdy se v těchto cvičebních postupech má naučit kontrolovat, vyhodnocovat, respektovat a věřit si.

Předposlední částí tréninků bývá volný šerm bez omezení a jednotlivé hodnocení žáků, nebo hromadná výuka nové látky.

Poslední částí tréninku bývají kondiční, silové a protahovací cviky a jako přídavek míváme posezení v nedaleké hospůdce, kde probíráme všemožné blbosti z tréninku i mimo něj.

 

První trénink v roce 2019

V úterý 8.1.2019 proběhne první trénink v roce 2019. Provedeme krátké opakování po delší pauze a začneme se staronovou látkou, dle různé pokročilosti žáků. Upravíme termíny soustředění a projdeme si návrhy akcí, které nás můžou čekat.

Rok 2018 a plány do roku 2019

Rok 2018 nám utekl rychleji než jsem čekal a už je zde nový rok, do kterého vám přejeme hlavně štěstí, zdraví a splněné plány.
Užijte nový rok naplno, nezahálejte, uskutečněte své sny a na nic nečekejte, žijeme jen jeden život.
Každá chvíle je jedinečná, proto se do všeho co si přejete s úsměvem pusťte.

Za naší školu mohu zhodnotit uplynulý rok 2018 jako zdařený. Splnily jsme většinu předsevzetí a dali jsme dohromady cílevědomou partu. Velké díky patří Tomovi zejména za grafiku, Ádovi za konstruktivní pomoc, Kubovi za obětavost a Honzovi za korekturu zkoušek. Další díky patří mé ženě a ostatním žákům za podporu a účast na tréninkách.

Co jsme tedy zvládli?

V lednu 2018 jsme tréninky ze žižkovského kostela přesunuli do tělocvičny v Holešovicích. Započali jsme práce na logu a stanovili jsme si další úkoly. Logo již znáte a s výsledkem jsme byli všichni spokojeni.

Založili jsme fb stránku  jako zdroj reklamy a rychlých informací pro naše sledovatele. Také jsme se pustili do youtube kanálu, kam jsem začal přidávat videa žáků, aby mohli zhodnotit své chyby a shlédnout pokroky. Dali jsme si práci i s pár amatérskými videi z tréninků a akcí pro nové zájemce. V průběhu celého roku jsme pořídili rozmanitou škálu vybavení pro tréninky. Mimo mečů na zapůjčení novým žákům jsme pořídili i nafukovací čočky, lapy, cvičné nože, atrapu pistole a další různé pomůcky.

1.soustředění Krčma Královské Družiny

Naplánovali jsme první soustředění, které se uskutečnilo v dubnu v Krčmě Královská družina v obci Ostrov, okr. Benešov. Spali jsme pohromadě v šenku a sjela se nás velká parta. Soustředění se vcelku povedlo, utužilo vztahy a největší ohlas měl trénink ostrým mečem.
Před létem jsme dokončili návrh na trika, která jsme zakoupili a zadali potisk. Potisk se neočekávaně zdržel a nakonec neproběhl. Po dlouhých 5 měsících jsme vyzvedli trika a zadali potisk u profesionální firmy. Nakonec se povedla.

V červnu jsme společně s přáteli vyrazili na řeku Vltavu, kde jsme si i  zacvičili.
Také jsme na požádání vystupovali s kapelou Subulcus, kde jsme doplňovali program při jedné z akcí Královské družiny.
V létě jsem se pustil do stránek, které jsem vyráběl ve WordPressu. V obsahu naleznete, krom běžných informací i cvičební osnovy a seznam častých šermířských pojmů z německého jazyka. Tom s Ádou doladili profesionální úpravy a odstranili nedostatky.

 

2.soustředění Fara

V říjnu jsme uskutečnili druhé soustředění, které proběhlo na Faře a předčilo všechna očekávání. V plném počtu žáků jsme se sjeli na místě, kde je dostatek soukromého prostoru na cvičení a ideální zázemí. Společně s nimi přijeli i další přátelé. Dobře jsme se pobavili, užili jsme zábavy a našli místo vhodné pro naše budoucí soustředění.
Na konci roku žáci prošli zkouškami a zakončili úspěšně rok 2018.

Jaké máme hlavní plány do roku 2019.

V roce 2019 pro žáky, zájemce a přátele plánujeme dvě soustředění. Jarní už má předběžný termín 11.-14.4.2019 a podzimní proběhne pravděpodobně v říjnu 2019.

Další zkoušky máme naplánované na 18.6.2019 a druhé pravděpodobně proběhnou v prosinci, před ukončením kalendářního roku.

V plánu máme dokončení dlouho očekávaného intra. Můžete se také těšit na první videa o naší škole a na videa se šermířskou tématikou.

Oficiální datum náboru zatím neplánujeme. Pokud máte zájem, momentálně máme 4 místa volná, bereme neustále.

 

 

 

Přání

Krásné Vánoční svátky, hlavně pohodu, klid a zdraví
vám přeje

 

PS:
ať mezi dárky naleznete nějaký ten dárek vhodný do šatní skříně šermíře.

VÝSLEDEK ZKOUŠEK

Z prvních zkoušek jsem byl trochu v rozpacích. Upřímně jsem měl obavy z neznáma. Nevědomost, s jakým přístupem se žáci ke zkoušce postaví a  zdali zvládnu vložit zkoušce vážnost a úroveň, mě stavěla do obtížné situace. Nakonec úroveň zkoušek předčila mé očekávání.

Prvních zkoušek se zúčastnilo pět žáků, z toho čtyři zkoušky „Poznání“ a jeden zkoušky „Respekt“.

Všichni co se pokoušeli dosáhnout první úrovně mile překvapili. Po celkovém zhodnocení a přidaném cvičení, zkoušení žáci splnili základní požadavky pro zkoušku a absolvovali.

Poslední zkoušený žák, který se postavil hrdě ke zkoušce „Respekt“ po důkladném a dlouhém rozboru zkouškou prošel, ale s výhradou. Náročná třetí zkouška totiž odhalila nedostatky. V první chvíli jsem byl rozhodnut zkoušku neudělit, ale patron zkoušeného a zároveň druhý sudí se přimluvil a proto bylo vybráno šest cviků, které zkoušený úspěšně absolvoval a zkouškou prošel.

Další zkoušky proběhnou 18.06.2019…

 

Zkoušky jsou za dveřmi

Cesta meče není jen záležitostí krátkodobé výuky za dosažením kýženého výsledku nebo úrovně. Jde spíše o celkové nadšení a odhodlání, ale dnešní doba se točí zejména kolem hmatatelných výsledků, důkazů a možností mávat lejstry a tituly kolem sebe jen, aby každý viděl co jsme.

„Důležité je, že sami víme co a jací jsme. Okolí si udělá vlastní názor, nemusíme mu nic vnucovat.“

Pokud pohlédneme do dávné historie, dálného východu, zjistíme, že na počátku studia byl jen žák a mistr, mluvíme o době 14. a 15. století. Nic mezi neexistovalo, žádné stupně, žádné pásky a úrovně, jen žák a mistr. Každému opravdovému poutníkovi, Cesty, šlo o víc, než jen o dosažené stupně dovednosti.
Na přelomu 19. a 20. století bojová umění prodělala modernizaci, zejména začaly vznikat různé styly bojových umění a vzniklo úrovňové dělení postavené na kjú/dan systému. Toto dělení přilákalo, dle mého názoru, více zájemců a utvořilo cíle, které lidstvo ke svému životu a aktivitám potřebuje. Cesta se tak rozkouskovala do jednotlivých úseků.
I naše škola má úrovňový systém inspirovaný právě uměními z dálného východu. U nás je to:
Poznání, Sebevědomí, Respekt, Uvědomění, Rozhodnutí, Lektor(Pokora), Mistr(Východ slunce)

18.12.2018 proběhnou historicky první zkoušky postavené pro vhodnější výuku a udržení zájmu studenta. Zkoušení žáci se budou snažit o:

Plán na zkoušku:

  1. Zahájím trénink, nástupem a úvodním slovem ke zkoušce.
  2. Dostanete čas, ve kterém se rozcvičíte a utvoříte dvojice pro zkoušku. Vyberete si patrona a naposledy procvičíte zadání ke zkoušce.
  3. Samotnou zkoušku zahájím vyzváním zkoušeného.
    – žák zahajuje zkoušku pozdravem zkušebního komisaře
    – žák ukončuje zkoušku pozdravem zkušebního komisaře
  4. Vyhlášení výsledků zkoušek proběhne až po odcvičení všech zkoušených.

S přáním pěkného večera
Jindra

Soustředili jsme na Faře

Tak konečně jsem se dostal, k tomu našemu soustředění. Konalo se hned vedle hřbitova ve staré farní budově a promiňte v Borku u Suchomast 25.-28.10.2018.

Veliký dvůr nám poskytl prostor ke cvičení a sama fara střechu nad hlavou, teplo a vlastně zázemí.


Ve čtvrtek jsme se začali sjíždět a účast byla veliká, ovšem práce nepočká, a proto zbytek bandy dorazil v pátek na podvečer. I přes to tréninky mohli začít.

V pátek ráno započalo cvičení rozcvičkou a vysoké tempo nás donutilo sušit trika u kamen. Cvičili jsme sebeobranu proti noži, která vychází ze šermířských principů. A nevynechali jsme nové techniky. U závěrečného posilování mě žáci proklínali.

V galerii naleznete další fotky a videa.

Na večer po náročné posilce, která měla vyždímat poslední zbytky roupů, jsme si udělali malý mejdan, naplnili jsme břicha a druhý den pokračování.

Soustředění bylo zaměřeno na zvýšenou zátěž, základy šermířského umění, zejména základní kryty a seky. Později jsme trénovali odstranění základního střehu a přímé i nepřímé útoky, které jsme se snažili krýt. Trénovali jsme řetězené útoky a jednoduché kombinace. Také jsme si vyzkoušeli šerm s více soupeři a prošli jsme některé prvky pro zkoušky.
Došlo i k pózování před naším foto štábem, který má naše velké díky za přežití nízkých teplot.
Mimo jiné pršelo až v neděli, takže jsme měli krásně pod mrakem s pár stupni nad 0°C.

Na tomto soustředění vznikla také bezva hra, Uteč hrobníkovi z lopaty, která získala velký ohlas. „Už nechci“


Poděkování rozhodně patří Jiříkovi, který s námi vyrazil a nechal nás se soustředit. Také chceme poděkovat kuchařskému týmu šéfce Elišce, Kubyxovi a holkám, které pomáhaly podle potřeby.

Rozhodně se soustředění povedlo, ohlasy byly pozitivní a těšíme se na příště.

Podzimní soustředění 25.-28.10.2018

Druhé soustředění vůbec a první v sezóně 2018/2019.
Vyrážíme na faru v Borku u Suchomast, kde nám bylo nabídnuto zázemí a možnost trénovat. Soustředění pro žáky a seminář pro zájemce je k dispozici každému, kdo se s námi zavčasu domluví a má zájem se snámi zlepšovat ve svém umění.

 

První improvizované vystoupení

6.7 jsme byly přizváni na hudební podvečer s kapelou Subulcus a doplnili jsme jejich program naším improvizovaným vystoupením.

Nechtělo se nám, ale zvládli jsme improvizaci, na kterou jsme nakonec našli přibližně hodinu přípravy.

Voda s přáteli

Vyrazili jsme na vodu v červnu 2018 ve větší partě a vzali si s sebou meče. Trochu bláznivé dobrodružství, protože čištění probíhalo každý den, ale nakonec jsme si i zašermovali.

Trénink volného šermu, hledání odkrytí a jak jej krýt a k tomu přímočaré útoky.

Soustředění 6.-8.dubna 2018

Naše první soustředění v Ostrově u Velíše proběhlo v příjemném počtu zúčastněných.

Děkujeme za účast a můžeme být rádi za počasí. Domluvené občerstvení v krčmě Královská družina naplnilo naše břicha a spartánsky zařízené spaní v hostinci stačilo, ale teplota první noc klesla dosti nízko. Však Ariel s Nikčou, jenž spali v hamakách venku mohli potvrdit.