Návrat do tělocvičny

Po delší době jsme se dočkali, návrat do tělocvičny a to 3.12.2020 od 18:30.

Vláda uvolnila opatření, o kterých se můžete dočíst ZDE.

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 30. listopadu schválila konkrétní podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření s platností od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla také o uvolnění dalších finančních prostředků na pomoc tuzemským podnikatelům a na nákup dalších očkovacích vakcín na covid-19. Zároveň také odsouhlasila návrh zákona, který umožní bezúplatné dobrovolné očkování proti nemoci covid-19 pro všechny klienty českých zdravotních pojišťoven.….

Takže se snad blíží návrat běžného režimu tréninků i osobních životů.

Nová vládní opatření

I přes veškerou snahu udržet alespoň nějaký běh tréninků nám nová opatření ze dne 21.10.2020 omezují činnost. Nelíbí se nám rozhodnutí vlády, nesouhlasíme se systémem opatření, ale budeme jej respektovat.

vládní nařízení

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 21.10.2020 č.1078 o přijetí krizového opatření, s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

7.výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
   e)služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

8.cest zaúčelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich
II. nařizuje

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,
 
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2osob, s výjimkou:
   -osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
   -dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,azachovávat při kontaktu sostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné
Pro žáky a členy P.A.
1. opatření školy – pokud bude situace přetrvávat a nebo se ještě zhorší, vrátíme již zaplacené školné na následující období (měsíc listopad a dále)
2. ruší se tréninky a bude probíhat dálková výuka 🙂 (informace, jakým způsobem proběhnou tréninky získáte v SZ skupiny)
3. buďte v kontaktu a pokud Vám nastanou nějaké problémy, obraťte se na nás, zkusíme Vám pomoci.
Tým P.A.

Zkoušky na soustředění

Na Podzimním soustředění 2020, proběhly zkoušky. Původně měly být neoficiální, ale nakonec jsme se rozhodli je vyhodnotit na ostro.

Největší potíž byla se zkouškou č.4, která měla svou premiéru. Nároky na technické provedení a dynamiku byly velmi vysoké a proto jsme se oprávněně báli o bezpečnost.
Původně měla 4.zkouška proběhnout v ochranném vybavení, jak my říkáme v munduru, jenže to by nebyla zkouška psychiky, techniky a boj beze zbroje. Nakonec vyučujeme šerm beze zbroje, blossfechten a proto zkouška proběhla pouze ve sportovním oblečení.

Zkoušku absolvovali 3.10.2020

  • Kubix     – zkouška č. 4 – UVĚDOMĚNÍ – šermíř student
  • Honzíkl  – zkouška č. 4 – UVĚDOMĚNÍ – šermíř student
  • Adam     – zkouška č. 2 – SEBEVĚDOMÍ – pokročilý student
  • Zvěrča   – zkouška č. 2 – SEBEVĚDOMÍ – pokročilý student
  • Mišák     – zkouška č. 1 – POZNÁNÍ – student začátečník

Tým P.A. gratuluje ke splněné zkoušce.