BOJOVÝ ŠERM

Kdy vznikl Bojový šerm?

Bojový šerm, vznikl v našem moderním světě někdy v období 90.let.

Proč vznikl Bojový šerm?

Bojový šerm vznikl, díky rozmachu scénického a bitevního šermu, který byl a je zejména pro diváky. Někteří jedinci napříč světem ovšem zůstali u šermířského umění a snažili se toto umění přiblížit co možná nejblíže, s omezením moderní doby, k věrnému boji.

Co vlastně je Bojový šerm?

Bojový šerm, je jednoduše umění šermířské. Bojový šerm se neliší v technikách, ale v přístupu a usiluje o co nejvěrnější reálný boj s vážností, nebezpečím a pocity s ním spojenými.

Hlavní znaky?

  • Rozhodnutí, jednání, následek
    (jít si za svým a jednat dle svého rozhodnutí a být si vědom následků)
  • Psychická odolnost
    (sebepoznání,, sebevědomí, respekt, pokora, skromnost, vytrvalost, vyrovnanost, pochopení a uvědomění)
  • Funkční techniky
    (osvojené techniky, principy boje, úhlování, charaktery v boji)