BOJOVÝ ŠERM

Kdy vznikl Bojový šerm?

Bojový šerm, vznikl v našem moderním světě někdy v období 90.let.

Proč vznikl Bojový šerm?

Bojový šerm vznikl, díky rozmachu scénického a bitevního šermu, který byl a je zejména pro diváky. Někteří jedinci napříč světem ovšem zůstali u šermířského umění a snažili se toto umění přiblížit co možná nejblíže, s omezením moderní doby, k věrnému boji.

Co vlastně je Bojový šerm?

Bojový šerm, je jednoduše umění šermířské. Bojový šerm se neliší v technikách, ale v přístupu a usiluje o co nejvěrnější reálný boj s vážností, nebezpečím a pocity s ním spojenými.

Hlavní znaky?

  • být přímý
  • být rozhodní
  • být schopní jednat
  • používat funkční techniky
  • naučit se šermovat bez ochranných pomůcek
  • ohrožovat soupeře na životě a zdraví
  • být ohrožen na životě a zdraví
  • naučit se vypořádat se strachem